Hopp til hovedinnholdet

Momskompensasjon for søknadsåret 2020 utbetales

Publisert:
Oppdatert:
graf over fordeling av tildelingsbeløp på organisasjonskategorier
Fordeling av midlene etter organisasjonskategorier. Graf: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet har startet utbetalingen av momskompensasjon til frivillige organisasjoner for søknadsåret 2020. Til sammen skal nesten 1,7 milliarder kroner tilbakebetales for momsutgifter i 2019. Det tilsvarer nærmere 81 prosent av den godkjente søknadssummen.

  • Vi trenger alle våre ressurser til det viktige arbeidet frivilligheten gjør i lokalsamfunn over hele landet. Nå mer enn noen gang er det tydelig hvor viktig det er med et mangfold av lag og foreninger som stiller opp i krisetid. Det er bra at summen øker, men vi må få på plass en ordning hvor organisasjonene er trygge på at de får kompensert alle sine momsutgifter, uttaler Norge Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet.

I dag fordeles midlene slik at organisasjonene får den samme prosentvise avkortingen, basert på hvor mye penger Stortinget har bevilget til ordningen. Frivillighet Norge mener at ordningen må regelstyres og fullfinansieres slik at organisasjonene får tilbakebetalt hele det godkjente søknadsbeløpet.

Søknadene om momskompensasjon for regnskapsåret 2019 er ferdig behandlet av Lotter- og stiftelsestilsynet. Organisasjonene får nærmere 81% av den godkjente søknadssummen tilbakebetalt, noe som gir en avkorting på 19%. Vi estimerte en avkorting på 18% hvilket betyr at godkjent søknadsbeløpet har økt mer enn vi anslo.

På Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider finnes det mer informasjon om søknadsrunden 2020.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring