Hopp til hovedinnholdet

Momskompensasjon og «virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode»

Publisert:
Oppdatert:
Folkemengde demonstrerer utenfor Stortinget med skilt: "nei til moms på friluftsliv"
Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Flere frivillige organisasjoner har opplevd at søknadsbeløpet deres har blitt redusert i tildeling av momskompensasjon i 2023. Begrunnelsen er at virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode ikke skal motta momskompensasjon.

Rent juridisk skriver man i forskriften (§ 3, tredje ledd bokstav f) : “Det gis ikke kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til følgende organisasjoner og virksomhet: virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode».

Det er ikke et nytt punkt i forskriften fra 2019, men praksisen for hvordan punktet skal tolkes virker å endre seg.

Den 4. januar inviterte derfor Frivillighet Norge til et informasjonsmøte som fokuserte på reduksjoner i momskompensasjon begrunnet i avgrensingen mot offentlige oppgaver. Her kan du se presentasjonen fra Frivillighet Norge om historikk, regelverket, vårt arbeid og veien videre.

Kort oppsummert, er Frivillighet Norges innspill:

  • Dagens formuleringer er for uklare og overlater for mye til forvalterens skjønn. Dagens praksis fører til at for mye av virksomheten i frivillige organisasjoner faller innenfor definisjonen av å komme offentlige oppgaver til gode.
  • Skaper uforutsigbarhet og stor risiko for forskjellsbehandling. Man risikerer at gjennomførte aktiviteter i ettertid blir klassifisert som å «komme offentlige oppgaver til gode» og dermed nektet momskompensasjon.
  • I praksis vil denne avgrensningen være et hinder for samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige, i en tid hvor det er behov for å styrke dette samarbeidet.
  • Vurderingen av tilknytning til det offentlige bør først og fremst bør handle om organisatorisk tilknytning ved at stat eller kommune oppnevner flertallet av styremedlemmene i en virksomhet

Vi ber Kultur- og likestillingsdepartementet raskt ta grep for å løse situasjonen, ved å presisere at intensjonen ikke er å svekke søknadsgrunnlaget, samt ved å legge tidligere praksis til grunn i kommende behandling.

Nyttig informasjon

  • For Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner blir det et nettverksgruppemøte om erfaringer rundt momskompensasjonsordningen og skattefradrag for gaver, onsdag 24 januar. Meld deg på møtet her!
  • Se gjerne på Klagenemdssekretariatet sin nettside om avgjorte saker og søk på offentlige oppgaver.
  • Du kan også lese mer om EY sin gjennomgang av momskompensasjonsordningen og vår kommentar til denne her.

NB! For øyeblikket samler vi inn eksempler på reduksjoner i momskompensasjonsordningen med begrunnelse i avgrensningen mot det offentlige. Send gjerne informasjon om eventuelle avslag din organisasjon har fått til camilla@frivillighetnorge.no

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring