Hopp til hovedinnholdet

Ny forskrift for momskompensasjon

Publisert:
Oppdatert:
Norges speiderforbund
Foto: Norges speiderforbund

1. september er det frist for søknad om momskompensasjon. En ny forskrift tredde i kraft fra 1. januar så det kan være lurt å starte arbeidet med årets søknad i god tid.

Oppdatert forskrift:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600

Må være registrert i frivillighetsregisteret!

Dere må være registrert i frivillighetsregisteret dersom dere ikke allerede er det. https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

Selv om det står på lottstift.no at; «Alle som søkjer om momskompensasjon må ha registrert oppdaterte vedtekter i Frivilligregisteret. Ved behov vil vi hente vedtekter derifrå.», har vi fått beskjed av departementet om at underledd som allerede er registrert i Frivillighetsregisteret ikke trenger å registrere vedtektene i registeret i år. Alle underledd må allikevel være registrert i registeret, noe som er nytt fra tidligere år. En del av registreringsprosessen innebærer å sende inn vedtekter. Da kan en velge om en vil oppdatere vedtektene etterhvert eller ikke. Vi anbefaler at dere velger å være registrert med oppdaterte vedtekter.

For å være sikre på at deres registrering i frivillighetsregisteret er ferdig behandlet innen søknadsfristen anbefaler vi at dere gjør dette før sommeren.

Oversikt over endringer:

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/

Lukkede organisasjoner
En av endringene er at organisasjoner som er lukket ikke kan få kompensasjon. Dette gjelder ikke der hvor det er krav til kvalifikasjoner for medlemskap som har en saklig sammenheng med organisasjonens virksomhet eller som har en «naturlig avgrensing» i medlemskap.
https://lottstift.no/lukka-organisasjonar-rettleiing-18/

Kostnader i utlandet (forenklet modell)
Det er kun norsk merverdiavgift som skal kompenseres og derfor skal kostnader i utlandet trekkes fra. Dette gjelder også reise og oppholdskostnader til og fra utlandet, også om det er via norsk reiseselskap. Vi har vært i kontakt med tilsynet angående dette, fordi det er en endring som kan medføre mye ekstra arbeid. De ga da beskjed om at dere ikke trenger å gå igjennom regnskap med lykt å lupe for å finne hver enkelt flyreise, men ta ut større mengder (eks. konferanse i utlandet). Følgende står i veildeningen om dette: «Dersom kostnadene er av bagatellmessig verdi og sporadiske kan ein sjå bort frå dette frådraget.»
https://lottstift.no/tilskotsordningar/kostnader-i-utlandet-rettleiing-7/
Vi anbefaler at dere lager et system for dette til neste års søknad.

Dersom det er nye retningslinjer og krav som er uklare kan dere gjerne ta kontakt med oss (janne@frivillighetnorge.no). Vi har bedt om et møte i referansegruppen for å ta opp det vi allerede har fått henvendelser på.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring