Hopp til hovedinnholdet

Senk terskelen for deltakelse

Publisert:
Oppdatert:
Statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren
Statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren besøkte Frivillighet Norge da de avholdt sitt årsmøte 6. juni 2019. Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge.

Statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren besøkte Frivillighet Norge da de avholdt sitt årsmøte 6. juni 2019. Styreleder Heikki Eidsvoll Holmås og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen møtte Blomgren over en kopp kaffe for å snakke om utfordringer og muligheter for frivilligheten fremover.

I regjeringen sin melding til Stortinget om frivillighetspolitikken fremover, ble det lagt vekt på hvor viktig det er at frivilligheten er inkluderende og at ingen grupper skal falle utenfor. Statssekretæren fortalte om hvorfor regjeringen er opptatt av at det skal være lav terskel for deltakelse i frivilligheten.

- Når vi møtes i de små og store fellesskapene som skapes gjennom frivillig aktivitet er vi med på å bygge tillit og trygghet i lokalsamfunnene våre. Dette er verdifullt både for oss selv og de fellesskapene vi er en del av. Vi har som mål at frivilligheten skal være sterk, selvstendig og mangfoldig fordi vi mener at dette er viktig for demokratiet vårt, forteller Blomgren.

Mange jobber for å inkludere flere. Ett av tiltakene som nevnes i stortingsmeldingen er frivillighetens felles rekrutteringsverktøy, Frivillig.no. Med denne digitale oppslagstavlen er det lettere for frivillige organisasjoner å finne folk og lettere for folk å finne frivillige aktiviteter å ta del i. I tillegg til å nå ut til flere, har arbeidet med Frivillig.no også gitt mye informasjon om hva som skal til for å rekruttere bredere.

- Vi er veldig stolte av det vi har fått til med Frivillig.no så langt, og vi er glade for at regjeringen fortsetter å støtte dette. Vi vet at mange som aldri har vært aktive i frivilligheten før har blitt med gjennom nettsiden. Dette er med på å senke terskelen for deltakelse, sier Slotterøy Johnsen.

Et annet arbeid som er i gang for å øke mangfoldet i frivilligheten er inspirasjonsbanken Knekk inkluderingskoden. Her kan organisasjoner finne tips og råd for hvordan de kan øke mangfoldet. Sammen med dette arrangerer også Frivillighet Norge seminarrekken «inkludering på topp» om hvordan vi kan øke mangfoldet blant ledere, ansatte og tillitsvalgte. På årsmøtet skal det også behandles en resolusjon om Mangfoldsplakaten.

- Vi foreslår at vi skal utvikle en Mangfoldsplakat og utfordre oss selv, våre medlemsorganisasjoner og resten av frivilligheten til å sette oss mål og jobbe aktivt for å øke mangfoldet i frivilligheten. Med økt mangfold får vi flere ressurser, nye perspektiver og bredere oppslutning. Det er bra for oss og det er bra for samfunnet, foreller styreleder Eidsvoll Holmås.

De tre er enige om at det er viktig med lav terskel for deltakelse i frivilligheten og utfordrer hverandre til å fortsette arbeidet med inkludering samtidig som de tør å sette seg nye mål for hvordan frivillig sektor kan være tilgjengelig for alle. En siste utfordring de snakket om er hvordan flere barn og unge skal få mulighet til å delta i meningsfylte fritidsaktiviteter. Her har regjeringen satt i gang et arbeid med å få på plass et fritidskort som skal dekke deltakeravgift. Familiens bakgrunn og økonomi påvirker deltakelsen til barn og unge og et fritidskort kan være med på å motvirke forskjeller.

- Vi gleder oss til å se hva vi kan få til med fritidskortet. Nå er vi i gang med en nasjonal kartlegging og et par pilotprosjekter og er spent på resultatene og erfaringene det vil gi. Målet er at enda flere barn og unge kan få være med, sier Blomgren.

Frivillighet Norge tar også opp dette på sitt årsmøte.

- Vi vil jobbe sammen med regjeringen for at alle barn skal få oppfylt sin rett til en meningsfylt fritid. Her har frivillige organisasjoner en viktig rolle og vi håper at fritidskortet vil gi enda flere barn muligheten til å ta del i gode organiserte fritidsaktiviteter og de fellesskapene som blir til gjennom dette, avslutter Eidsvoll Holmås.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring