Hopp til hovedinnholdet

Knekk inkluderingskoden

Knekk inkluderingskoden er Frivillighet Norges prosjekt for å øke etniske minoriteters deltakelse i frivilligheten. Medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge oppfordrer hverandre til å være inkluderende.

Det står i oransje tekst knekk inkluderingskoden inspirasjonsbank (og mer), på bilde av en som maler

Siden 2008 har målet med arbeidet vært å jobbe for større etnisk mangfold blant medlemmer og aktive i frivillige organisasjoner, men også å skape arenaer og bygge nettverk for mellom minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner. Frivillighet Norge har en intensjonsavtale med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, som støtter prosjektet.

Dette gjør vi:

  • Vi hjelper organisasjoner til å inkludere nye grupper
  • Vi informerer minoritetsbefolkningen om frivilligheten i Norge
  • Vi holder grunnkurs i organisasjonsarbeid
  • Vi oppfordrer organisasjoner til å samarbeide med andre organisasjoner og gir råd
  • Vi arrangerer konferanser om inkludering i frivillig sektor
  • Vi oppfordrer myndighetene til å ha frivillighetspolitikk og fremme mangfold i frivillig sektor

Mangfoldsplakaten

Frivillighet Norge vedtok Mangfoldsplakaten på sitt årsmøte 28. mai 2020.

Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge har økt vesentlig de siste tiårene og er en av de tydeligste endringene i befolkningen, og vil fortsette å være det også i fremtiden.

Gjennom Mangfoldsplakaten oppfordrer vi hverandre til å jobbe for å øke mangfoldet i organisasjonene våre og speile bredden i befolkningen.

Les om Mangfoldsplakaten og hvordan dere kan ta den i bruk her.


Verktøy og inspirasjon

Vi utvikler verktøy og samler på gode eksempel på inkluderingsarbeid i organisasjoner.

Her kan du lese om våre workshops, informasjonsmøter, Inkludering på topp, samarbeid og konferanser.

Ta en også tur innom inspirasjonsbanken vår på hjemmesiden til Knekk inkluderingskoden.

Lynkurs i frivillighet

I lynkurset vårt om frivillighet kan du lese og se filmer om frivillighet på urdu, arabisk, polsk, norsk, spansk, engelsk, farsi, litauisk, hindi, somali og tigrinja.

Kontaktperson

Kontaktperson er Ida Marie Holmin, ida@frivillighetnorge.no

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Relaterte nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring