Søk

Ungfritid.no

Hender som bruker mobiltelefon
Ungfritid.no blir en nasjonal oversikt over lokale faste fritidsaktiviteter i frivillige organisasjoner, for alle barn og unge 6-18 år.

Frivillighet Norge skal etablere Ungfritid.no, en nettportal for synliggjøring av faste fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, for alle barn og unge i Norge.

Den nye nasjonale nettsiden «Ungfritid.no» vil samle, gi bedre oversikt og god informasjon om fritidsaktiviteter for alle barn og unge mellom 6-18 år, i regi av frivillige organisasjoner.

Ungfritid.no vil være gratis å bruke for organisasjoner, klubber, lag og foreninger som tilbyr fritidsaktiviteter lokalt i kommuner, og som er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Basert på erfaringer fra Frivillig.no og kampanjearbeidet i dette prosjektet i 2016-2018 ser vi på den nye nettsiden som et godt virkemiddel for å støtter organisasjoners strategi om vekst, økt deltakelse og synlighet.

Nettsiden skal skape trafikk til organisasjonenes egne nettsider, hvor de selv eier data og fortsatt kan benytte sine eksisterende digitale påmeldingsmetoder. Samtidig skal de lag og foreninger som ikke selv har gode rekrutteringssider i dag kunne bruke Ungfritid.no til påmelding.

Nettsiden vil bygge på samme innloggingsside som Frivillig.no, enkelt å ta i bruk, også for store organisasjoner med mange lokallag og frivillige brukere.

Frivillighet Norges mål med dette prosjektet er å bidra til bred og økt deltakelse i frivilligheten.

«Frivillighet Norges mål med dette prosjektet er å bidra til bred og økt deltakelse i frivilligheten.»

Frivillighet Norges langtidsmål

På årsmøtet i juni 2019 vedtok medlemmene i Frivillighet Norge resolusjonen «Fritidskort – inngangsbillett til felleskap»: «Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med jevnaldrende uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.»

Arbeidet med utvikling av Ungfritid.no er støttet av Sparebankstiftelsen DNB i 2020, og det er ambisjoner om en fullskala implementert og lansert løsning fra 1.1.2021.

  • Vi skal samle og synliggjøre alle typer fritidsaktiviteter for alle barn og unge, i fylker, kommuner og bydeler, som foregår over tid i frivillige organisasjoner, klubber, lag og foreninger.
  • Vi skal automatisere metoder for registrering av mange lokallag med egne brukere, der det finnes data å lese inn, med mål om minst mulig arbeidsbelastning for de frivillige ute i organisasjonen.
  • Utviklingen av Ungfritid.no skjer i samarbeid med Frivillighet Norges medlemmer, og det opprettes en ressursgruppe for tilbakemeldinger på utvikling og budskap. Denne gruppen skal representere bredden av frivillige organisasjoner med fritidsaktiviteter, og vil fungere som et rådgivende organ som vurderer og kvalitets-sikrer funksjoner og retorikk knyttet til nettsiden og implementering av denne.
  • Ungfritid.no får ikke en direkte tilknytting til regjeringens varslede fritidskort, men vi ser dette nye verktøyet som et viktig bidrag for at et fritidskort blir en god ordning for barn, familier og et mangfold av frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner som har kontakt med, og tiltak for, utsatte og fattige barnefamilier regnes også som en viktig målgruppe i prosjektet.
  • Vi vil også utvikle en kunnskapsbank som bidrar til økt deltakelse og inkludering og som er med på å skape en frivillighet for alle, både rettet mot organisasjoner, offentlige ansatte, skoler og barnefamilier med lavinntekt. Her ser vi også på metoder for å samle informasjon om aktuell støtteordninger som vil sikre varig deltakelse for de barna med størst behov.

Frivillighet Norge har hatt møter med Barne- og Familiedepartementet, Kulturdepartementet og Bufdir og vårt arbeid med Fritidserklæringen er godt implementert i prosjektet.

Har du spørsmål eller innspill til dette prosjektet tar du kontakt med [email protected]

Relaterte nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring