Hopp til hovedinnholdet

Ungfritid.no

Ungfritid.no er et verktøy som driftes og utvikles av Frivillighet Norge. Nettsiden er en digital aktivitetsoversikt og påmeldingsløsning der frivillige organisasjoner, lag og foreninger, samt fritidsklubber og frivilligsentraler, kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Ferieaktiviteter kan også legges ut. Verktøyet gjør det enklere for frivillige organisasjoner å rekruttere deltakere, og enklere for barn, ungdom og foresatte å finne og melde seg på fritidsaktiviteter.

Skjermbilde fra Ungfritid
Frivillig.no og Ungfritid.no er nasjonale gratis verktøy for rekruttering til frivillige organisasjoner.

Den nasjonale nettsiden Ungfritid.no samler, gir bedre oversikt over og god informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette inkluderer også ferieaktiviteter.

Ungfritid.no er gratis å bruke for organisasjoner, klubber, lag og foreninger, samt fritidsklubber og frivilligsentraler som tilbyr fritidsaktiviteter lokalt i kommuner, og som er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Ungfritid.no skaper trafikk til organisasjonenes egne nettsider, hvor de selv eier data og fortsatt kan benytte sine eksisterende digitale påmeldingsmetoder. Samtidig skal de lag og foreninger som ikke selv har gode rekrutteringssider i dag kunne bruke Ungfritid.no til påmelding.

Ungfritid.no bygger på samme innloggingsløsning som Frivillig.no. Verktøyet er enkelt å ta i bruk, også for store organisasjoner med mange lokallag og frivillige brukere.

Frivillighet Norges mål med dette verktøyet er å bidra til bred og økt deltakelse i frivilligheten.

«Frivillighet Norges mål med dette prosjektet er å bidra til bred og økt deltakelse i frivilligheten.»

Frivillighet Norges langtidsmål
Generalsekretær og prosjektleder i Frivillighet Norge, og André Støylen fra Sparebankstiftelsen DNB
På Frivillighetens dag 5. desember 2020, klippet generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen og prosjektleder Vanja Konradsen i Frivillighet Norge, og André Støylen fra Sparebankstiftelsen DNB den digitale snoren og erklærte Ungfritid.no for åpnet!

Nå kan også kommuner benytte Ungfritid.no

I et styrevedtak fra 2023, bestemte Frivillighet Norge seg for å åpne for at kommuner som skriver samarbeidsavtaler med Frivillighet Norge kan legge ut egne aktiviteter til barn og unge. Det gjør at kulturskoler, bibliotek og andre kommunale aktører kan vise frem sine tilbud. Fritidsklubber og frivilligsentraler kan allerede bruke Ungfritid.no.

Både forskning og funn fra innspillsprosesser med barn og unge peker på behovet for en oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som finnes for barn og unge i lokalsamfunnet, for å få med flere barn i aktivitet. Istedenfor at hver kommune utvikler sitt eget system, kan de bruke Ungfritid.no. Fordeler med Ungfritid.no som verktøy:

  • Den er nasjonalt, men det kan filtreres til å vise aktiviteter på fylkes-, kommune- og bydelsnivå.
  • Siden driftes og videreutvikles av Frivillighet Norge, og krever ingen tekniske ressurser i kommunen.
  • Frivillighet Norge har egne kampanjer som fremmer Ungfritid.no.
  • Den kan enkelt legges inn på kommunens hjemmeside gjennom en API- løsning.

Samarbeidsavtalen med Frivillighet Norge omfatter mer enn bare Ungfritid.no, og gir kommunen tilgang på kurs, kunnskap og kompetanse som bidrar til økt deltagelse blant barn og unge. For å høre mer om dette, ta kontakt med Jørgen Lysa, rådgiver i Frivillighet Norge, e-postadresse jorgen@frivillighetnorge.no

På årsmøtet i juni 2019 vedtok medlemmene i Frivillighet Norge resolusjonen «Fritidskort – inngangsbillett til felleskap»: «Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med jevnaldrende uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.»

Arbeidet med utvikling av Ungfritid.no er støttet av Sparebankstiftelsen DNB i 2020, og løsningen ble lansert våren 2021

  • Vi skal samle og synliggjøre alle typer fritidsaktiviteter for alle barn og unge, i fylker, kommuner og bydeler, som foregår over tid i frivillige organisasjoner, klubber, lag og foreninger.
  • Vi skal automatisere metoder for registrering av mange lokallag med egne brukere, der det finnes data å lese inn, med mål om minst mulig arbeidsbelastning for de frivillige ute i organisasjonen.
  • Utviklingen av Ungfritid.no skjer i samarbeid med Frivillighet Norges medlemmer, og det opprettes en ressursgruppe for tilbakemeldinger på utvikling og budskap. Denne gruppen skal representere bredden av frivillige organisasjoner med fritidsaktiviteter, og vil fungere som et rådgivende organ som vurderer og kvalitets-sikrer funksjoner og retorikk knyttet til nettsiden og implementering av denne.
  • Ungfritid.no får ikke en direkte tilknytting til regjeringens varslede fritidskort, men vi ser dette nye verktøyet som et viktig bidrag for at et fritidskort blir en god ordning for barn, familier og et mangfold av frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner som har kontakt med, og tiltak for, utsatte og fattige barnefamilier regnes også som en viktig målgruppe i prosjektet.
  • Vi utvikler kunnskapsbank som bidrar til økt deltakelse og inkludering og som er med på å skape en frivillighet for alle, både rettet mot organisasjoner, offentlige ansatte, skoler og barnefamilier med lavinntekt.
  • Vi har samlet informasjon om aktuell støtteordninger som vil sikre varig deltakelse for de barna med størst behov.

Frivillighet Norge har dialog med Barne- og Familiedepartementet, Kulturdepartementet og Bufdir og vårt arbeid med Fritidserklæringen er godt implementert i prosjektet som nå mottar støtte fra Bufdir, og Helsedirektoratet.

Har du spørsmål eller innspill til dette prosjektet tar du kontakt med vanja@frivillighetnorge.no

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Relaterte nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring