Hopp til hovedinnholdet

Active Citizens Fund

Frivillighet Norge er samarbeidspartner i Active Citizens Fund Romania for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner og frivillighet som helhet, styrke vår posisjon som ekspert på frivillighet i Norge og bygge internasjonalt nettverk innenfor vårt fagområde.

Ansvarlige for prosjektet står foran bildevegg

Om Active Citizens Fund:

Den kontingenten Norge, Island og Lichtenstein betaler for å være med i EØS, EØS-midlene, skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Det gjøres blant annet ved å bidra til bygging av sivilsamfunn i øst- og sentraleuropeiske land gjennom fondet Active Citizens Fund. Dette fondet fordeles gjennom separate, bilaterale avtaler med hvert av landene, og målet er å utvikle langsiktige, bærekraftig sivilsamfunn, som får styrket sin rolle i å fremme demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter.

46 millioner Euro til Romania

Romania mottar 46 millioner Euro til Active Citizens Fund over en seksårsperiode, men på grunn av frivillighetens særlige uavhengige stilling, er det viktig at det er en uavhengig aktør som mottar og fordeler disse midlene, ikke myndighetene selv.

Frivillighet Norge er med som norsk partner i konsortiet som mottar midlene sammen med de rumenske organisasjonene Civil Society Development Foundation (FDSC), Partnership for Community Action and Transformation (PACT), Romanian Environmental Partnership Foundation (REPF) og Resource Center for Roma Communities (RCRC).

Alle midlene er nå delt ut, og utlysningsperioden er over.

Frivillighet Norges rolle

Frivillighet Norge deltar i samarbeidet for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner og frivillighet som helhet, styrke vår posisjon som ekspert på frivillighet i Norge og bygge internasjonalt nettverk innenfor vårt fagområde.

Vår oppgave er først og fremst å bidra med koordinering av bilaterale samarbeidene gjennom å bidra til å utvikle retningslinjene for prosjekter som kan få støtte, nå ut til potensielle norske deltakere i aktiviteter og å fremme muligheten for og verdien av samarbeid blant norske organisasjoner. Vi støtter norske organisasjoner som ønsker å delta i samarbeid med kompetanse og tilrettelegging og vi fasiliterer kontakt mellom organisasjonene i de ulike landene. I tillegg organiserer vi aktiviteter som skal skje i Norge, inkludert studiebesøk fra rumenske organisasjoner.

Frivillighet Norge bidrar også inn i det forhåndsdefinerte prosjektet Youth Academy, som er en opplæring av rumensk ungdom i frivillig arbeid og ledelse. Her bidrar vi med utvikling av undervisningsopplegget, undervisning i modulene og innhold i en studietur til Norge for rumenske organisasjoner.

Les mer her:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring