Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge har inngått avtale om samarbeid med Viken og Trøndelag fylkeskommune

Publisert:
Oppdatert:
Siv Henriette Jacobsen og Stian Slotterøy Johnsen
Fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Frivillighet Norge

To nye avtaler på plass som skal bidra til et tettere samarbeid mellom Frivillighet Norge og fylkeskommuner.

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen signerte avtalene på vegne av i Frivillighet Norge.

- Vi har over tid hatt god dialog med både Trøndelag og Viken, og er glad for at vi nå også formaliserer samarbeidet gjennom disse avtalene. Vi håper det vil bidra til å styrke bredden av frivilligheten både i fylkeskommunen og i kommunene i Viken og Trøndelag. Vi lever i en tid der vi ser viktigheten av å ha sterke og uavhengige frivillige organisasjoner og at det er god dialog mellom kommuner og frivillighet. Jeg håper avtalen vil bidra til at flere kommuner i fylkene får en frivillighetspolitikk og lykkes enda bedre i samarbeidet med frivilligheten lokalt i årene som kommer – sier Slotterøy Johnsen. 

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken er enig i dette.

- For Viken fylkeskommune er frivillig sektor viktig for å nå flere av FNs bærekraftmål og vi ønsker en tettere dialog med de frivillige organisasjonene om hvordan vi sammen kan bidra til dette. Fylkeskommunen har nylig vedtatt Temastrategi for frivillighet som vil få betydning i regionale planer, prosjekt og tiltak, og økonomiske virkemidler. Vi ønsker å støtte de kommunene som vil utvikle en egen frivilligplan og er glad for å ha Frivillighet Norge med på laget. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Avtalene innebærer blant annet at partene skal ha jevnlige møter og dele kompetanse.

Bente Estil, Leder i hovedutvalg for kultur i Trøndelag er glad for at fylket satser på frivillighet.

- Frivillig sektor er en særdeles viktig bærebjelke i samfunnet som både engasjerer, inkluderer, skaper identitet og tilhørighet. Sammen med Frivillighet Norge skal vi nå løfte og styrke frivillig sektor i hele Trøndelag, og jeg ser virkelig frem til å erfare alle de positive ringvirkningene dette samarbeidet vil medføre for frivilligheten i vårt fylke, uttaler hovedutvalgsleder Bente Estil.

Bilde av Bente Estil,
– Sammen med Frivillighet Norge skal vi nå løfte og styrke frivillig sektor i hele Trøndelag, og jeg ser virkelig frem til å erfare alle de positive ringvirkningene dette samarbeidet vil medføre for frivilligheten i vårt fylke, uttaler Bente Estil, Leder i hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Les også

mann og kvinne som prater på et arrangement

Økt deltakelse i aktivitet for barn og unge i Agder

Fersk fakta fra Frivillighetsbarometeret 2023, viser at 1 av 5 familier synes at det er svært vanskelig eller vanskelig å få oversikt over fritidstilbud der de ...

Publisert
Oppdatert:

To personer sitter på en benk i parken med papirer i hendene.

Samarbeid om bedre frivillighetspolitikk i Agder

Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge har signert intensjonsavtale på Arendalsuka. Avtalen skal blant annet bidra til å stimulere til økt samarbeid mellom o...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen

Frivilligheten søker engasjerte kommunepolitikere

Debattinnlegg: Frivilligheten er fortsatt ikke tilbake på samme nivå som før pandemien. Nå trengs et krafttak og en mer helhetlig politikk fra kommunene.

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring