Hopp til hovedinnholdet

Vestland fylkeskommune signerer en intensjonsavtale med Frivillighet Norge

Publisert:
Oppdatert:
Skjermdump av Jon Askeland og Stian Slotterøy Johnsen.
Fylkesordfører i Vestland fylkeskommune Jon Askeland og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. (Skjermdump: Frivillighet Norge)

Intensjonsavtalen ble signert på en digital konferanse om frivillighetspolitikk i kommunene, der hovedtemaet vart hvordan en frivillighetspolitikk kan føre til økt samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. 

Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune og Frivillighet Norge. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen signerte avtalen på vegne av i Frivillighet Norge.

- Jeg glad for at vi har etablert et godt samarbeid med Vestland og at vi nå også formaliserer samarbeidet gjennom en intensjonsavtale. Vi er fantastisk gode på frivillighet i Norge, men dette er ikke noe som kommer av seg selv, sier Johnsen.

Koronapandemien har på den ene siden satt aktiviteten i frivilligheten tilbake. På den andre siden har den synliggjort viktigheten av å ha sterke og uavhengige frivillige organisasjoner og av godt samarbeid mellom kommuner og frivillighet. Jeg håper denne avtalen – og vårt samarbeid – vil bidra til at flere kommuner i Vestland får en frivillighetspolitikk og lykkes enda bedre i samarbeidet med frivilligheten i årene som kommer. 

Fylkesordfører Jon Askeland som signerte på vegne av Vestland fylkeskommune er enig i dette:

- Frivilligheita er gullet i samfunnet vårt. Under pandemien har vi sett den store verdien av frivilligheita. Vestland fylkeskommune vedtok tidlegare denne veka frivilligstrategi for Vestland – og et av de overordna måla i strategien er at det skal vere enkelt å vere frivillig i Vestland. Vi vil redusere barrierar for deltaking. Vi vil inspirere kommunane til å setje i gang arbeidet med å utvikle og vedta frivilligpolitikk i lag med den lokale frivilligheita, sier Askeland.

Som en del av sin frivillighetspolitikk ønsker Vestland fylkeskommune å være en pådriver for at kommunene skal utvikle en lokal frivillighetspolitikk. Målet med konferansen var å mobilisere og inspirere kommunane i Vestland til å sette i gang arbeidet med å utvikle og vedta politikk for frivillig sektor i samarbeid med frivilligheten lokalt.

På konferansen fikk deltakerne blant annet høre innlegg om forskning på lokal frivillighetspolitikk, hvordan kommunene kan utvikle god frivillighetspolitikk, om mobilisering etter korona-krisen, inkludering gjennom rekruttering med Frivillig.no og Ungfritid.no, og om Frivillighetens år 2022.

Frivillighet Norge har utviklet et frivillighetsfaglig opplegg der vi tilbyr kommuner som ønsker det, samarbeid om å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk i dialog med de lokale lag og foreningene. Vi har over år hatt slike samarbeid med flere ti-talls kommuner.

Astrid Grete Torheim i Stad kommune delte sine erfaringer med dette opplegget med konferansedeltakerne. Hennes konklusjon er at “det kunnskapsgrunnlaget vi får gjennom hjelpa frå Frivillighet Norge er nok til å få ein glimrande frivilligpolitikk.”

Dette er et kostnadsfritt opplegg for kommunene og Frivillighet Norge inviterte kommunene til å ta kontakt med bjorn@frivillighetnorge.no eller siri@frivillighetnorge.no

Mer informasjon:


Les også

Kommunevåpen til Haugesund, Bergen og Trondheim kommune med teksten Årets Frivillighetskommune.

Finalister til Årets Frivillighetskommune 2023

Det er Trondheim, Bergen og Haugesund som er finalister til prisen Årets frivillighetskommune 2023! – De tre finalistene er alle gode eksempler for andre kommun...

Publisert
Oppdatert:

To menn med håndtrykk

NAV og Frivillighet Norge inngår samarbeidsavtale

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Frivillighet Norge har signert en intensjonsavtale. Den skal blant annet sørge for at NAV og frivillig sektor sammen finner ...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Personer som står oppstilt

Kan flere få delta og bidra i kulturorganisasjonene?

Frivillighet Norge vil gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner og rekruttere nye med som tillitsvalgte, frivillige og deltakere. Folkehelsemeldingen...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring