Søk

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Her finner du en oversikt over registrerte talspersoner i medlemsorganisasjonene til Frivillighet Norge.

Bjørn Engesland

Generalsekretær
Den norske Helsingforskomité
[email protected]
+47 95 75 33 50

Jeg snakker gjerne om flyktninger, demokrati, samfunnsengasjement og menneskerettigheter.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Csilla Czimbalmos

Seniorrådgiver
Den norske Helsingforskomité
[email protected]
93284304

Jeg snakker gjerne om demokrati, samfunnsengasjement og sivilsamfunnsutvikling.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Gisle Lunde

Daglig leder
Der du bor - Grenland / Gulset Nærmiljøsenter (Frivilligsentral)
[email protected]
91135095

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, oppvekst og fritid.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Gunnar Martin Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretær
Norwegian Helsinki Committee
[email protected]
95210307

Jeg snakker gjerne om flyktninger, demokrati, tro og livssyn, menneskerettigheter og utenrikspolitikk.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Janne Haugen

Generalsekretær
KANDU Norsk Dataungdom
[email protected]
45153709

Jeg snakker gjerne om likestilling, utenforskap, oppvekst, fritid, kultur, personvern, ungdomskultur, sosiale medier og dataspill/digital kultur.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Silje Kroken

Styremedlem
Norges speiderforbund
[email protected]
93650905

Jeg snakker gjerne om folkehelse, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamling, oppvekst, fritid, friluftsliv, miljø og helse.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Silje Rødal

Presse- og kommunikasjonskoordinator
AFS Norge Internasjonal Utveksling
[email protected]
21649616

Jeg snakker gjerne om likestilling, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning og utdanning.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Siri Martinsen

Faglig leder
NOAH - for dyrs rettigheter
[email protected]
91656907

Jeg snakker gjerne om miljø og dyr.
Jeg er ikke tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Vibecke Østby

Aksjonsleder
TV-aksjonen
[email protected]
92040652

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, innsamling og kultur.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka

Åshild Roaldset

Daglig leder og veterinær
Dyrebeskyttelsen Norge
[email protected]
47458844

Jeg snakker gjerne om samfunnsansvar, dyr, dyrevelferd, pelsdyr, landbruk, uetisk avl av familiedyr, obligatorisk id-merking, vold mot dyr og vold i nære relasjoner.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Åsmund Mæhle

Generalsekretær
Norges Korforbund
[email protected]
93248278

Jeg snakker gjerne om kultur.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Annie Tønnessen

Daglig leder
Stressforeningen
[email protected]
95040812

Jeg snakker gjerne om folkehelse, alderdom, utenforskap, fritid og helse.
Jeg er ikke tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Kristin Ruud

Generalsekretær
Seniornett
[email protected]
90058625

Jeg snakker gjerne om samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, kommunal frivillighetspolitikk, politisk påvirkning, digitalisering.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Tørris Jæger

Utenlandssjef
Røde Kors
[email protected]
47655132

Jeg snakker gjerne om folkehelse, beredskap, bærekraft, helse og humanitær virskomhet.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Anders Thorheim

Beredskapsleder
Røde Kors
[email protected]
41414744

Jeg snakker gjerne om beredskap.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Øystein Mjærum

Direktør, kommunikasjon og samfunn
Røde Kors
[email protected]
95214841

Jeg snakker gjerne om flykninger, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamlin og oppvekst.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka.

Bjørn Erik Løken

Organisasjonsrådgiver
Miljøagentene
[email protected]
41694056

Jeg snakker gjerne om samfunnsengasjement, bærekraft, oppvekst og miljø.
Jeg er tilgjengelig på Arendalsuka. Miljøagentene ved Barnas Klimapanel kommer til å være tilstede under Arendalsuka, og medlemmene av klimapanelet kan gjerne bidra på passende aktiviteter. Ta kontakt med Bjørn Erik Løken om dette kan være aktuelt.