Hopp til hovedinnholdet

Statusrapport for frivilligheten og Frivillighet Norges årsrapport 2020

De aller fleste aktiviteter i frivillige organisasjoner handler om å skape møteplasser. Pandemien rammet derfor frivillig sektor midt i sjelen.

Generalsekretærens forord

Frivillige organisasjoners økonomiske rammebetingelser

Koronapandemien og frivillige organisasjoners økonomi Statsbudsjettet og momskompensasjon Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Krevende rammevilkår for innvandrerorganisasjoner

Omfanget av frivillig aktivitet

Deltakelse i frivillig aktivitet Motivasjon for deltakelse Behov for frivilligheten under koronapandemien

Nye grupper inn i frivilligheten - Hvordan få med flere?

Barrierer for deltakelse  Innvandreres deltakelse Fritidsaktiviteter for barn og unge

Forutsigbarhet og forenkling

De færreste engasjerer seg for å fylle ut skjema Korona krever digitalisering - digitalisering krever forenkling Videreutvikling av Frivillighetsregisteret Starte og drive frivillig organisasjon som livshendelse

Samarbeid mellom frivilligheten og kommuner og fylkeskommuner

Samarbeidsplattform med KS Kommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norges årsrapport

Frivillighet Norges aktiviteter i 2020 Utvalgte prosjekter Styret Årsmøte og nettverks- og arbeidsgruppemøter Råd og utvalg hvor Frivillighet Norge er representert Høringsuttalelser Sekretariatet Regnskap

Omfanget av frivillig aktivitet

Deltakelse i frivillig aktivitet Motivasjon for deltakelse Behov for frivilligheten under koronapandemien

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring