Hopp til hovedinnholdet

Korona krever digitalisering - digitalisering krever forenkling

Korona

Koronaåret 2020 har satt frivilligheten under stort press. Men samtidig som deltakelsen og aktiviteten er satt tilbake, har mange organisasjoner tatt i bruk nye digitale løsninger i arbeidet sitt. For mange ble 2020 året der både styremøter og årsmøtet for første gang ble gjennomført digitalt. Digitalisering av frivilligheten har et stort potensial til å bidra til en enklere hverdag for lokale frivillige i årene framover. Det krever at myndighetene prioriterer forenklingsreformen for frivilligheten høyere.

Veielder for smittevern

Koronapandemien førte med seg både nasjonale og lokale smitteverntiltak som over tid endret seg. For å gjøre det lettere for organisasjoner å vite hvilke krav og begrensninger de må forholde seg til, utarbeidet Frivillighet Norge sammen med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner en digital smittevernveileder for frivillige organisasjoner. Veilederen var i 2020 den mest leste av Frivillighet Norges nettsider, noe som både viser at informasjonsbehovet var stort og at mange ønsket å gjennomføre aktiviteter innenfor trygge rammer.