Hopp til hovedinnholdet

Starte og drive frivillig organisasjon som livshendelse

I 2020 ble det satt i gang et prosjekt i regi av Brønnøysundregistrene, som har som mål å gjøre det lettere å starte og drive en frivillig organisasjon. Dette er en av flere livshendelser som regjeringen prioriterer i arbeidet med å skape én digital offentlig sektor, der brukernes møte med det offentlige oppleves sammenhengende og effektivt.

Frivillighet Norge deltar i en styringsgruppe for prosjektet, sammen med Norges Innsamlingsråd, KS, Kulturdepartementet og Brønnøysundregistrene. Hoveddelen av prosjektet skal foregå i 2021. Prosjektet finansieres av Digitaliseringsdirektoratet gjennom Stimulab-ordningen.