Hopp til hovedinnholdet

Videreutvikling av Frivillighetsregisteret

I Frivillighetsmeldingen lovet regjeringen følgende:

  • Gjennomføre et pilotprosjekt med flerårige avtaler for tilskudd.
  • Etablere et forenklingsråd for tilskudd til frivillige organisasjoner.
  • Gjøre rettlederen for forenkling av tilskudd bedte kjent og lettere tilgjengelig for forvaltere og frivilligheten.
  • Videreutvikle Frivillighetsregisteret i tråd med digitalisering av forvaltinga av tilskudd til frivillig sektor.
  • Vurdere å utvikle en nettportal med oversikt over alle statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor slik at det kan bli lettere for organisasjonene å finne fram til og søke på tilskudd.

Status for tiltakene er at det er satt i gang en arbeidsgruppe som jobber med forslag til videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Kulturdepartementet er også i gang med å utvikle en nettportal som skal gi oversikt over alle statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor. Portalen utvikles i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med mål om at den etter hvert skal utvides til å gjelde for alle statlige tilskudd, uansett mottaker.