Hopp til hovedinnholdet

Krevende rammevilkår for innvandrerorganisasjoner

En kartlegging Frivillighet Norge har gjort viser at rammebetingelsene for frivillig sektor ikke favner bredden av organisasjoner godt nok og innvandrerorganisasjoner går glipp av en rekke muligheter til å jobbe for sine mål og å utvikle organisasjonen:

  • Innvandrerorganisasjonene i undersøkelsen svarer i større grad enn kontrollgruppen at deikke kjenner til tilskuddsordningene.
  • De søker i mindre grad på midler som momskompensasjon, voksenopplæringsmidler, grasrotandelen og skattefradragsordning for gaver. Disse ordningene er viktige tiltak i frivillighetspolitikken og rammevilkårene for frivillig sektor.
  • Innvandrerorganisasjonene svarer oftere at de ikke opplever å passe inn i tilskuddsordningene.
  • Innvandrerorganisasjonene svarer oftere at myndighetene forsøker å styre hvilke aktiviteter de skal ha gjennom tilskuddsordningene.