Hopp til hovedinnholdet

Høringsuttalelser

Her følger en oversikt over våre høringsuttalelser og innspill i 2020:

 • Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen om distriktsmeldingen (januar)

 • Innspill til statsbudsjettet 2021 (Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (februar)

 • Høringsinnspill: kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet (Kulturdepartementet, mars)

 • Innspill til arbeidet med forskrift for register for reelle rettighetshavere (Finansdepartementet, mai)

 • Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 (Finanskomiteen, mai)

 • Høring i Kommunal og forvaltningskomiteen om Integreringsloven (mai)

 • Høringssvar: Kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren (Kulturdepartementet, juni)

 • Høringssvar: Tilskudd til drift av seniorsentrene i bydelene (Oslo kommune, juni)

 • Høringssvar: Ny forskrift om tilskudd til organisasjoner og stiftelser for frivillig og allmennyttig klima- og miljøarbeid (Klima- og miljødepartementet, august)

 • Høringssvar: Forslag til forskrift til integreringsloven (Kunnskapsdepartementet, september)

 • Høringssvar: forskrift om register for reelle rettighetshavere (Finansdepartementet, september)

 • Høringssvar: Forslag til ny lov om pengespill (Kulturdepartementet, september)

 • Høringsinnspill: Om statsbudsjettet for 2021 (Familie og kulturkomiteen, Finanskomiteen, oktober)

 • Innspill til stimuleringsordning for økt aktivitet i frivilligheten (Kulturdepartementet, oktober)

 • Innspill til Kulturrådets mangfoldsoppdrag (Norsk Kulturråd, november)

 • Innspill til handlingsplan om bærekraftsarbeidet i Norge (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, november)

 • Innspill til ny forskrift for tilskudd til inkludering av barn og unge (Bufdir, desember)