Hopp til hovedinnholdet

Barrierer for deltakelse 

0
har opplevd å bli hindret fra å delta

I Frivillighetsbarometeret 2020 spurte vi om noen hadde opplevd å bli hindret fra å delta i en frivillig organisasjon, selv om de ønsket å være med. 13 % har opplevd å bli hindret, selv om de ønsket å være med.

Mest vanlig hindringer er:

  • Tid
  • Helseproblemer
  • Familiesituasjonen

Det er et potensiale til å få flere aktive dersom vi kan tilrettelegge bedre for de som opplever at det er vanskelig.