Hopp til hovedinnholdet

Innvandreres deltakelse

Frivillighet Norge Styring Regel10

Som for befolkningen for øvrig er idrettsorganisasjoner mest vanlig å engasjere seg i blant innvandrere. Det kommer frem i rapporten Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg, som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor kom med i 2020.

Deltakelsen blant innvandrerbefolkningen er ikke like høy som for befolkningen for øvrig. Frivillige organisasjoner trenger kunnskap om hva som skal til for å rekruttere bredere.

Rapporten viser at dette har mye betydning for om man deltar:

  • Om man behersker norsk
  • Hvor lenge man har bodd i Norge
  • Sosioøkonomisk status
  • Utdanning og nettverk

Rapporten viser også at tillit til andre mennesker er en forutsetning for frivillig arbeid, på den måten at de mer tillitsfulle oftere søker seg til frivillig arbeid.

Landbakgrunn har også betydning. Innvandrere fra Sri Lanka er oftest frivillige, etterfulgt av innvandrere fra Tyrkia, Bosnia-Hercegovina og Somalia. De som er frivillige blant innvandrere gjør ofte mer frivillig arbeid enn befolkningen for øvrig.

Rapporten Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner fra 2010 viste at blant minoritetspersoner fra Asia og Afrika, med botid på minst 5 år, hadde 36 % gjort frivillig arbeid. Forskerne skrev at dette er et høyt antall i internasjonal sammenheng og at om dette var tallet for hele den norske befolkningen så hadde Norge fortsatt vært i verdenstoppen i frivillighet.

Frivillighet Norge mener:

Noen møter flere barrierer for å delta

For å speile samfunnet og få flere med i fellesskapene våre må frivillige organisasjoner sette økt mangfold på dagsorden. En mangfoldig organisasjon anerkjenner at vi er forskjellige og erkjenner at noen møter flere ulike barrierer for å delta.

Frivillighet Norges vedtok Mangfoldsplakaten på sitt årsmøte 28. mai 2020, og oppfordrer alle frivillige organisasjoner til å signere Mangfoldsplakaten.

Les mer