Hopp til hovedinnholdet

Motivasjon for deltakelse

Den vanligste motivasjonen til å stille opp som frivillig er et ønske om å være til nytte og kunne bidra med noe.

Mange motiveres også av frivillighetens verdi for samfunnet, engasjement for en sak eller aktivitet og at det er sosialt å være frivillig.

Mange mener også at det bidrar godt for egen helse å være frivillig. Her er det også noe forskjeller på alder. For eksempel er det sosiale viktigst for de over 45 år.

Viktigheten av det frivillige engasjementet for det sosiale livet er også størst blant de som er mest aktive: