Hopp til hovedinnholdet

Samarbeidsplattform med KS

Koronapandemien har fremhevet behovet for godt samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor. Dette behovet kommer ikke til å bli mindre når Norge skal åpne opp igjen og det skal settes i gang ny aktivitet.

Frivillighet Norge og KS signerte Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor første gang i 2011. Siden har avtalen har vært revidert tre ganger. Dagens avtale gjelder ut 2020, og skal revideres i 2021. Gjennom avtalen har begge parter et mål om at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en frivillighetspolitikk. Avtalen skal blant annet bidra til å forenkle samarbeid og dialog mellom kommune og lokal frivillighet. I 2020 har Frivillighet Norge arrangert to nasjonale konferanser om frivillighetspolitikk i samarbeid med KS.

Felles brev med KS

Da samfunnet stengte ned i mars 2020 var det et stort engasjement blant organisasjonene om å bidra, og mange behov for hjelp i kommunene. Med bakgrunn i dette utarbeidet KS og Frivillighet Norge 8 praktiske tips til hvordan kommunene bør samarbeide med frivillige organisasjoner, disse ble sendt ut til alle kommuner.