Hopp til hovedinnholdet

Mangfold blant målgruppene

Mye av rekrutteringen til frivillige organisasjoner skjer gjennom de sosiale nettverkene til de som allerede er med i organisasjonen. Det gjør at organisasjonene først og fremst når ut til de som ligner på de som allerede er med og ikke når ut til hele mangfoldet i befolkningen. Dette er et problem for både frivilligheten og samfunnet for øvrig.

Frivillighet Norge erfarer at verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no når ut til et bredt mangfold med tanke på alder, etnisk og kulturell bakgrunn, funksjonsnivå og sosioøkonomisk bakgrunn. Veilederen for økt deltakelse vil beskrive hvordan varierte metoder og gjennomarbeidede planer for rekruttering når ut til flere målgrupper. Ved å benytte seg av disse verktøyene og ressursene, kan organisasjoner øke muligheten for å rekruttere og inkludere nye frivillige til sitt arbeid.