Hopp til hovedinnholdet

Frivillige organisasjoners økonomiske rammebetingelser

Skal frivilligheten rekruttere flere, trenger organisasjonene forutsigbarhet og midler til drift. Frivillighet Norge arbeider med spørsmål som påvirker de økonomiske rammevilkårene til frivillige organisasjoner, herunder momskompensasjon, andre offentlige støtteordninger og reglement for organisasjonenes inntektsbringende virksomhet. Det gjør vi blant annet gjennom Nettverksgruppe for økonomiske rammevilkår.