Hopp til hovedinnholdet

Økonomistyring og likviditetsbudsjett

Økonomistyring og kontroll

Det er styret som er ansvarlig for den økonomiske driften av organisasjonen mellom to årsmøter. Derfor er det viktig at styret følger med på hvor mange av pengene som er planlagt brukt i budsjettet, som faktisk er brukt.

Det anbefales at styret ser på regnskapet som økonomiansvarlig i styret fører, og sammenlikner det med det som står i budsjettet, minst fire ganger per år. Økonomiansvarlig må samtidig forklare hvordan organisasjonen ligger an i forhold til målene som er satt i budsjettet.

Hvis det er tydelig at budsjettet ikke kan overholdes må styret bestemme hva som skal gjøres og justere budsjettet. Det vil si at styret justerer de faktiske kostnadene og inntekten. Er det for eksempel brukt mer penger enn budsjettert på noe, må det spares inn på andre budsjettposter.

Eksempel på hvordan et likviditetsbudsjett kan settes opp:

For å unngå at det planlegges en aktivitet organisasjonen ikke har penger til å gjennomføre på et bestemt tidspunkt, kan man sette opp et såkalt likviditetsbudsjett: Skriv i budsjettet hvor mye penger dere antar dere har ved inngangen til hver måned i året, og hvor mye penger dere antar kommer inn og går ut i løpet av hver måned.

Mal for likviditetsbudsjett

Fyll inn egenkapitalen. Utgifter og inntekter fra budsjettet fordeles på den riktige måneden ut fra når det er sannsynlig at pengene kommer inn eller går ut fra kontoen.

Måned Likviditet start Utgifter Inntekter Resultat Likviditet slutt
Januar 10000 2000 1000 - 1000 9000
Februar Penger på konto på starten av måneden Utgifter denne måneden Inntekter denne måneden Resultat denne måneden Penger på konto på slutten av måneden
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember