Hopp til hovedinnholdet

10 tips for et godt budsjett

 1. Diskusjon.
  Før dere lager et budsjett, bør dere en snakke om hvilke aktiviteter som skal prioriteres. Slik at dere kan lage budsjett på bakgrunn av hva dere ønsker å satse på.
 2. Enighet.
  Budsjettet vedtas av årsmøtet. Alle medlemmer skal kunne komme med innspill og forslag til endringer, slik at alle kjenner at de kan stille seg bak de økonomiske rammene det neste året.
 3. Sammenheng.
  Det er en sammenheng mellom det dere vil gjøre og pengene som skal komme inn. Dersom kostnadene og inntektene ikke er sannsynlige, har ikke heller budsjettet noen funksjon.
 4. Styring.
  Budsjettet er et styringsdokument som skal brukes i løpet av hele året. Det må settes opp i spesifiserte budsjettposter, som styret kan justere på underveis i året om nødvendig.
 5. Gjør det enkelt.
  Budsjettet skal være oversiktlig, men ikke for detaljert. Dere må ha nok detaljer til at dere ser hvordan pengene skal brukes, men ikke så mange detaljer at det blir uoversiktlig.
 6. Realisme.
  Budsjettet må være realistisk. Ikke beregn mer inntekter enn det er sannsynlig at dere kan skaffe. Utgiftene og inntektene i budsjettet bør være like store, med mindre organisasjonen har egenkapital som skal brukes eller en plan for å bygge opp egenkaptial. Hvis organisasjonen mottar støtte fra det offentlige, er det sannsynlig at støtte dere ikke bruker opp må betales tilbake.
 7. Føre var.
  Det kan være lurt å legge inn en såkalt ”buffer”. Bufferen er penger du har i bakhånd i tilfelle uforutsette utgifter.
 8. Sammenheng.
  Dersom dere skal søke om støtte må dere legge et budsjett ved søknaden. I dette budsjettet er det viktig at den støtten dere søker om er regnet inn, slik at dere viser hva støtten skal brukes på.
 9. Spør andre.
  Snakk med noen som er aktive i organisasjonslivet og kjenner kostnadsnivå på aktiviteter dere planlegger. Sjekk priser f.eks. via internett. Husk at det kan være lurt å ikke budsjettere med det billigste eller dyreste, men et sted i mellom.
 10. Inspirasjon.
  Lær mer om å lage budsjett ved å gå på kurs i økonomistyring, eller ved å snakke med økonomiansvarlige i andre frivillige organisasjoner.