Hopp til hovedinnholdet

Økonomi er styrets ansvar

Styret er ansvarlig for at organisasjonens har orden i økonomien.

Når organisasjonen ikke har en ansatt økonomiansvarlig anbefaler vi at et styremedlem får rollen som økonomiansvarlig i styret.

Selv om en i styret får denne rollen har hele styret ansvar for å forstå økonomien og drive organisasjonen på en økonomisk forsvarlig måte.

Etiske vurderinger rundt pengebruk

Som styremedlem er det viktig å gjøre en etisk vurdering av organisasjonens drift. Ikke fordi det skjer mye underslag og andre ulovligheter, men hvis man ikke har gode rutiner for habilitetsvurderinger og kontroll med økonomien kan det skape en mistenksomhet.

Styret bør derfor ha retningslinjer angående kjøp av varer og tjenester fra styremedlemmer eller nær familie, utdeling av penger/gaver og lingende.