Hopp til hovedinnholdet

Gode rutiner og aktivitetsplan

Hvis bare én person har oversikt og ansvar over økonomien til en organisasjon, kan det bli problemer hvis personen melder seg ut, eller ikke kan fortsette å ha ansvaret. For at andre lett skal kunne overta er det viktig at rutinene for budsjettprosess, regnskapsføring, kontingentinnkreving og betaling av regninger, er skrevet ned og vedtatt av styret.

Det er viktig at styreleder og økonomiansvarlig sammen går gjennom utgifter og inntekter for å ha kontroll over økonomistyringen. Økonomiansvarlig bør legge frem regnskapet for styret minst fire ganger i året slik at styret sammen kan kontrollere at inntektene kommer som planlagt i budsjettet og at utgiftene blir betalt som de skal.

Aktivitetsplan

En god rutine er å lage en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen gir styret god oversikt over de ulike fristene og arrangementene som skal holdes gjennom året. Budsjettet og aktivitetsplanen er de viktigste styringsverktøyene i organisasjonen. Når styret har bestemt hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, er det også lettere å vite hvor mye penger dere må skaffe.

Eksempel på en aktivitetsplan

Dato Aktivitet Ansvarlig
15.01 Markering av nytt år Festkomité
02.02 Medlemsmøte Styret
17.03 Dugnad Styret
01.04 Årsmøte Styret
07.04 Loppemarked Arrangementskomité
01.05 Søknadsfrist på Eksempelstipendet Leder
23.05 Medlemsmøte/sommeravslutning Festkomité
26.08 Medlemsmøte Styret
22.09 Hyttetur Arrangementskomité
15.10 Søknadsfrist på Eksempelstøtten Økonomiansvarlig
07.11 Medlemsmøte Styret
07.12 Konsert Festkomité