Hopp til hovedinnholdet

10 tips for et godt regnskap

 1. Samle på alt.
  Ta vare på alle kvitteringer/bilag/kontoutskrifter/fakturaer! Dette bør gjøres digitalt.
 2. Bruk god tid.
  Før regnskapet så nøyaktig som mulig. Det skal vise hva dere har brukt hver eneste krone på.
 3. Detaljer.
  Alle føringer i regnskapet må ha en dato som forteller når pengene ble brukt og en beskrivelse av hva pengene er brukt på. Før beløpet og hvilken type kostnad eller inntekt det er. Det bør finnes et bilag på alle kostnader og inntekter. Bilagene er kvitteringer eller tilskuddsbrev eller annet som dokumenterer en utgift eller en inntekt.
 4. Opplæring.
  Ta regnskap og økonomistyring på alvor. Vær tålmodig i opplæringsfasen, og fokuser heller på hvor mye du lærer enn hvor mye tid det tar å lære seg det. Ta et kurs hvis du er usikker.
 5. Budsjett.
  Grupper inntektene og utgiftene på samme måte som dere gjorde i budsjettet for å kunne sammenligne og finne forskjeller.
 6. Oppfølging.
  Lag gode rutiner for regnskapsføring, og før regnskap underveis gjennom hele året. Kanskje du kan ha en fast dag annen hver uke der du bruker noen minutter på regnskapet?
 7. Struktur.
  Unngå snarveier og lettvinte løsninger. Hastverksarbeid vil skinne gjennom når du presenterer regnskapet mot slutten av året.
 8. Slapp av!
  Regnskapet vil aldri bli helt likt budsjettet, men dere må kunne forklare hvorfor det er avvik.
 9. Rapporter.
  Gå gjennom regnskapet på hvert styremøte, slik at styret alltid er informert. Eller minst 4 ganger i året.
 10. Fordel ansvaret.
  Det er vanlig at det er flere som har ansvaret for regnskapet, i tillegg til økonomiansvarlig bør styreleder være godt kjent med regnskapet gjennom hele året. Alle i styret har ansvar for at økonomiansvarlig får den dokumentasjonen som er nødvendig, for eksempel kvitteringer når det blir gjort innkjøp, og at dette leveres så raskt som mulig.