Hopp til hovedinnholdet

Hvem er interessert i regnskapet?

Organisasjonens medlemmer er interessert i å se at organisasjonens penger brukes på organisasjonens formål og i henhold til budsjettet årsmøtet har vedtatt.

årsmøtet kan medlemmene stille spørsmål og legge føringer for økonomistyringen.

Offentlige myndigheter, banker og stiftelser som deler ut penger og de som gir gaver til organisasjonen, vil også vite om organisasjonen har kontroll på økonomien hvis dere søker støtte.