Hopp til hovedinnholdet

Kontantprinsippet

Det finnes mange måter å føre et regnskap på; her konsentrerer vi oss om hvordan man fører et enkelt regnskap i en liten organisasjon, og hvilke lover og regler som gjelder. Det er vanlig at slike frivillige organisasjoner fører regnskapet sitt etter kontantprinsippet.

Kontantprinsippet betyr at inntektene blir ført i regnskapet når pengene kommer inn eller går ut.

Dersom dere for eksempel sender ut en faktura om medlemskontingent, føres inntektene inn i regnskapet når pengene betales inn på konto – ikke når brevet med krav om betaling sendes ut.