Hopp til hovedinnholdet

10 tips for å søke støtte

 1. Retningslinjer.
  Alle som deler ut penger til frivillige organisasjoners aktiviteter og prosjekter har retningslinjer som beskriver hvem som kan søke om penger og hvordan. Les informasjonen om støtteordningen nøye for å finne ut om organisasjonen din og aktivitetene dere planlegger å søke støtte til, faktisk er i målgruppen for støtteordningen. Ring støtteforvalteren hvis det er noe dere er usikre på, eller spør andre organsiasjoner som har fått støtte før hvis det er vanskelig å få tak i støtteforvalteren.
 2. Søknadsskjema.
  Mange støttegivere har egne skjemaer dere skal fylle ut for å søke om penger. Mange har digitale søknadsportaler der søknaden skal skrives og leveres. Bruk alltid de skjemaene dere blir bedt om å bruke. Det gir dere større sjanse for å få søknaden behandlet, og det forenkler arbeidet for de som skal vurdere søknaden.
 3. Noen som passer for meg?
  Det er viktig å finne frem til den støtteordningen som passer for akkurat deres organisasjon eller formål. Dersom det dere skriver i søknaden ikke er 100 % korrekt, risikere dere å måtte tilbakebetale midlene.
 4. Integritet.
  Husk at prosjektet eller aktiviteten dere søker om støtte til skal være deres ”eget” prosjekt/aktivitet, som skal oppfylle organisasjonens formål. Hvis dere må gjør store endringer i prosjektet eller aktiviteten bare for å få den til å passe til støtteordningen når dere skriver søknad, må dere spørre dere selv om dette egentlig er rett støtteordning for dere.
 5. Frister.
  Sjekk søknadsfristen, og overhold den. Sjekk også hvor lang søknadsbehandlings-tiden er og når eventuelle midler betales ut. Tidsrammen i arbeidsplanene (se pkt 7) for gjennomføring av prosjektet/aktivteten må passe med dette.
 6. Kontakt.
  Oppsøk gjerne støttegiveren for å få vite mer om søknadsprosessen og detaljer om hvem som kan søke. Kanskje kan dere få noen tips til søknaden?
 7. Oversikt.
  Lag arbeidsplan over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres .”Hva – hvem – når” er stikkord for innholdet i planen.
 8. Kvalitet.
  Bruk god tid på søknaden. Den skal være kort, lett å lese og lett å forstå. Få gjerne en utenfor organisasjonen til å lese søknaden før dere sender den.
 9. Ærlighet.
  Ikke overdriv eller overvurder prosjektet eller aktiviteten når dere skriver søknader om støtte. Det vil bare føre til vanskeligheter i rapporteringen. Lag et budsjett som er realistisk i forhold til kostnadene dere forventer prosjektet eller aktivtetene medfører.
 10. Rapportering.
  Støtteordningene krever vangligvis at dere skal levere en rapport og et regnskap som viser hvor mye av pengene dere har mottatt som er brukt på hva. Dersom ordningen har et eget rapporteringsskjema, må dere bruke dette. Vi skal si litt mer om dette i neste avsnitt.