Hopp til hovedinnholdet

Eksempel på søknad om pengestøtte

[Organisasjonens navn og adresse]

Til [Navn og adresse på dem dere søker fra] [Sted og dato]

Søknad om støtte til [spesifiser hva det søkes støtte til]

[Navn på organisasjon] er for [hvilke medlemmer]. Vi er per dag [antall medlemmer]. [Presentasjon av organisasjonen.] [Dette søker vi penger til].

[Beskrivelse av prosjektet/aktivitetene dere søker penger til. Hvorfor passer prosjektet/aktivitetene inn i det støttegiverne vil støtte.]

[Hva trenger dere penger til og hvorfor.] Budsjett for [antall deltakere, type prosjekt]:

Utgifter:

  • [utgifter, én per linje]

Inntekter

  • [inntekter, én per linje - inkludert pengene man søker om]

Sum utgifter: [100 000] kr

Sum inntekter [100 000] kr

Vi søker herved om kroner [spesifiser beløp] i støtte for [spesifikt hva det søkes til]. [Oppsummering og hvorfor nettopp deres prosjekt/arrangement bør støttes.]

Vi håper på rask og positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

[Signatur] [Maskinskrevet navn]

[Stilling/verv/fullmakt], [organisasjonen]