Hopp til hovedinnholdet

Oversikt over støtteordninger

Statlige tilskuddsordninger:

Regjeringen har samlet statlige tilskudd til frivillige organisasjoner på tilskudd.no

Stotte.ungfritid.no: Støtteordninger for barn og unges deltakelse i frivilligheten

Frivillighet Norge har laget en samlet oversikt over en mengde støtteordninger på både finansiell støtte, utstyrstøtte og fadderordninger på stotte.ungfritid.no.

Her er det samlet alle ordninger som både kan søkes av organisasjonen og av deltakeren selv. Støtteordningene som er samlet skal alle være relevant for organisasjoner som har barn og unge som deltakere eller brukere.

Frivillighet Norges oversikt over tilskuddsordninger

Last ned som PDF (Sist oppdatert 2020).

Vet du om flere ordninger som burde inn?

Ta kontakt med oss på post@frivillighetnorge.no