Hopp til hovedinnholdet

Høydepunkter fra Arendalsuka 2023

Publisert:
Oppdatert:
To menn og en kvinne ser smilende inn i kamera mens de holder opp et underskrevet dokument
Styreleder Kjel Erik Ullmann Øie og Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge sammen med Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. KS og Frivillighet Norge signerte ny samarbeidsplattform under årets Arendalsuke. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Arendalsuka 2023 er over, og med det også en lang rekke arrangementet i regi av og/eller med Frivillighet Norge om ulike deler av frivillig sektor. Her kan du se noen høydepunkt fra disse.

Stortingspresidenten åpnet uka

Mandag formiddag braket det løs og det var Stortingspresident Masud Gharahkhani som stolt holdt årets åpningstale.

– Arendalsuka er et prakteksempel på et demokrati, mangfoldig og levende. La oss dyrke denne muligheten som ligger i en slik arena for dialog. La oss ta med oss energien tilbake til våre lokalsamfunn og bidra der, sa presidenten fra scenen på Kanalplassen før han erklærte Arendalsuka for offisielt åpnet.

Samarbeid om bedre frivillighetspolitikk i Agder

Mandagen var bare blitt noen timer eldre da Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge signerte intensjonsavtale. Avtalen skal blant annet bidra til å stimulere til økt samarbeid mellom organisasjonene og mellom fylkeskommune, kommune og frivillig sektor.
– Vi er godt kjent med det frivillighetspolitiske arbeidet i flere kommuner i Agder. Vi er derfor glade for at vi nå også formaliserer samarbeidet med fylkeskommunen. Jeg håper avtalen vil bidra til at flere kommuner i fylket får en frivillighetspolitikk som styrker dialogen med frivilligheten lokalt i årene som kommer, sier Slotterøy Johnsen.

Fylkeskommunedirektør i Agder Fylkeskommune Tine Sundtoft var enig.
– Visjonen for frivillighetsstrategien for Agder er økt deltakelse for bedre levekår. Denne visjonen forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet i Agder – noe som også er hovedmålet for strategien. Derfor ser vi frem til et tettere samarbeid med Frivillighet Norge. Vi tror intensjonsavtalen vil bidra å løfte og styrke frivilligheten i Agder, både gjennom å samarbeide rundt frivillighetsstrategien, og stimulere til at kommunene i Agder utarbeider sin egen frivillighetspolitikk, sier Sundtoft.

To personer sitter på en benk og holder underskrevne papirer mens de ser inn i kamera og smiler
Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen signerte intensjonsavtale mellom Frivillighet Norge og Agder fylkeskommune. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Frivillighetsfesten

Tradisjonen tro var det duket for fest for frivilligheten på mandag kveld. Festen er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Frivillighet Norge. I sin hilsen fra scenen kunne Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge fortelle at trenden med dalende deltagelse i frivilligheten har snudd. Vi er nå er oppe på nivå med hva den var før pandemien!

Statsråd Ingvild Kjerkhol holdt også en hilsen på festen, og vi er sikker på at sitatet – Å bidra som frivillig er bedre for helsen enn å spise 5 om dagen! kommer til å leve lenge.

Statsråden står på en scene og holder en tale
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol deltok på Frivillighetsfesten. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

«Å bidra som frivillig er bedre for helsen enn å spise 5 om dagen!»

Invild Kjerkhol
Helse- og omsorgsminister

Flere unge inn i frivilligheten

Vi samarbeider bredt i frivillig sektor om å få flere med, og på tirsdag formiddag var det ALLEMED, KS og Frivillighet Norges fellesarrangement "Få flere unge med i frivilligheten" som tok plass i Samfunnsteltet. Arrangementet løftet relevant aktuell kunnskap på barne- og ungdomsfeltet og frivillighetsfeltet knyttet til inkludering, utenforskap og barrierer for deltakelse. Det ble også delt erfaringer fra tiltak som fungerer i organisasjoner og kommuner, og viktigheten av å få til samarbeid på tvers ble fremhevet.

Du kan lese en egen sak om programposten her og se hele arrangementet i opptaket under.

Mums til ny minister

For bare få uker siden overtok Lubna Jaffery rollen som Kultur- og likestillingsminister. På Arendalsuka var det duket for det første møtet med Frivillighet Norge, og ikke overraskende sto momskompensasjonsordningen i senter.

– Momskompensasjonen er viktig for at frivillige organisasjoner skal kunne drive med aktiviteter, sa den nyutnevnte statsråden.

Regjeringen slo i Hurdalsplattformen fast at full og rettighetsstyrt momskompensasjon skal på plass. Ved revideringen av nasjonalbudsjettet i 2022 ble det sørget for fullfinansiering for fjoråret, men vi venter fortsatt på regelstyringen.

– Det er frivillighetens viktigste krav. Vi ser fram til at regelstyring kommer på plass, så organisasjonene blir trygge på at de får tilbakebetalt alle momsutgiftene de har og slipper på lure på om det er satt av nok midler, sa Stian Slotterøy Johnsen.

Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide 37131 large
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery fikk, som flere av sine forgjengere, Bamsemums av Frivillighet Norge, som en vennlig påminnelse om at en regelstyrt momskompensasjonsordning fortsatt ikke er på plass som lovet. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Frivillighet Norge og KS re-signerte samarbeidsplattform

– Vi får til mye mer sammen er i grunn overskriften på vår felles plattform. Det er oppskriften på bedre inkludering, helse, fellesskap, påvirkning og glede, sier styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullmann Øie.

Samarbeidsplattformen ble første gang signert i 2011. Plattformen er en to-parts samarbeidsavtale der Frivillighet Norge representerer frivillig sektor og KS kommunal sektor. Plattformen skal bidra til å styrke relasjonen mellom frivillig og kommunal sektor.

Flere nye temaområder er nå kommet inn i den reviderte plattformen.

– Plattformen understreker tydeligere frivillige organisasjoners viktige rolle for demokratiet ved å være pådrivere og kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere. I tillegg tydeliggjøres det at samarbeid med kommunen må skje innenfor rammen av de frivillige organisasjonenes formål, sier Slotterøy Johnsen.

Avtalen gjelder frem til 2027.

Les mer om signeringen her.

Hele samarbeidsplattformen kan lastes ned her.

Tre smilende mennesker står på en scene og holder opp en signert avtale
Styreleder Kjel Erik Ullmann Øie og Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge sammen med Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Frivillighetens år - festen som startet festen

– Jeg vil gratulere med et fantastisk fest-år. Men la oss ikke gi oss. La oss brette opp ermene fremover også. Jeg vil si "festen er ikke over, det er kake igjen".

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery var raus med komplimentene da Frivillighetens år inviterte for å fortelle Arendalsukedeltakerne litt om alt som har skjedd gjennom feståret.

Statsråden står på en scene foran en skjerm som viser FÅ2022s logo
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skryter av Frivillighetens år 2022. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

«Frivillighet er vakrere enn fjord og fjell… og oljefondet!»

Lubna Jaffery
Kultur- og likestillingsminister

Bidrar frivillige organisasjoner til mangfold i arbeidslivet?

Kartlegginger Frivillighet Norge har gjort viser at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen.

– Mangfold er vanskelig, men ikke umulig. Dette krever hardt arbeid, forankring i ledelse, og dedikerte ressurser. Du må ha en positiv inngang til begrepet mangfold sa Kjell Erik Ullmann Øie, avdelingsleder i Stiftelsen Kirkens bymisjon i Oslo og styreleder i Frivillighet Norge fra scenen i Frivillighetsteltet tirsdag ettermiddag. Da inviterte Frivillighet Norge og programmet Inkludering på topp til samtale.

Fem mennesker står ved høye bord på en scene og har en samtale.
Fra venstre: Samtaleleder Umar Ashraf, Rådgiver, Sannum & Bergestuen, Gro Holstad, Generalsekretær, Naturvernforbundet, Atia Ijaz, Rådgiver, Rik på Mangfold, Norsk folkehjelp, Jon Rogstad, Forsker, NOVA, OsloMet og Kjell Erik Ullman Øie, Avdelingsdirektør Stiftelsen Kirkens bymisjon i Oslo, Styreleder Frivillighet Norge. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Les mer om arrangementet og innholdet i det her.

Du kan se hele samtalen i opptaket under.

Møteplass folkehelse - med frivilligheten for aldersvennlige samfunn

Som fast innslag arrangerer Frivillighet Norge Møteplass folkehelse under Arendalsuka. Målet er å styrke samarbeidet mellom offentlig- og frivillig sektor på folkehelsefeltet. Dette gjøres gjennom å lage konferanser og møteplasser med forskjellige temaer knyttet til frivillighet og folkehelse. Arrangementene er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Frivillighet Norge og får støtte over statsbudsjettet.

Onsdag morgen inviterte vi og Senteret for et aldersvennlig Norge til verksted for å finne løsningene som gjør at vi får med flere eldre inn i frivilligheten og frivilligheten inn i å skape aldersvennlige lokalsamfunn.

– I følge Virke og Frivillighet Norge sine tall står pensjonister for over 52 000 årsverk i den organiserte og uformelle frivilligheten, som utgjør hele 29 millioner i form av verdiskaping, sa president i Virke Margrethe Sunde. – Norge har i dag over 1 million alderspensjonister. Kompetente, kraftfulle, friske, intellektuelle, ressurssterke, veltrente og reisende pensjonister. Dette er det nye gullet! fortsatte hun.

Etter innledningen fra Sunde var det duket for verksted hvor deltakerne gjorde sitt for å finne svaret på spørsmålene: Hva hindrer eldre i å delta i frivilligheten? Hvordan kan frivillighet og kommune samarbeide for å legge til rette for det?

En gruppe mennesker står i ring og har en livlig samtale.
Deltakerne på verkstedet under Møteplass Folkehelse diskuterer ivrig Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Tillitsundersøkelsen - Frivilligheten skårer høyest

Torsdager under Arendalsuka slippes Tillitsundersøkelsen. For sjette år på rad er det frivilligheten som scorer høyest. Hele 87 prosent av de spurte gir en høy karakter til de frivillige og ideelle organisasjonene.

– Tilliten er høy fordi organisasjonene består av folk flest, fanger opp folks ulike ønsker og behov og evner å reagere raskt på disse. Mangfoldet av frivillige organisasjoner bidrar til å styrke demokratiet fordi flere blir hørt og flere synspunkt kommer fram. Men det fordrer at politikerne lytter til flere, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Les mer i denne pressemeldingen.

v
Stortingspresident Masud Gharahkhani kommenterer Tillitsbarometeret under fremleggelsen på Arendalsuka. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Er frivillige organisasjoner garantister for en fungerende velferdsstat?

Frivillige organisasjonene har, som Tillittsbarometeret bekrefter år etter år, en unik posisjon i det norske samfunnet. Vi evner å være dynamiske, innovative og fleksible og identifiserer behov og finner løsninger på samfunnsutfordringer – før staten makter det. Men betyr det at organisasjonene skal være statens garantister for en fungerende velferdsstat?

Torsdag ettermiddag ledet Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen en debatt som diskuterte nettopp dette. Arrangementet ble til i samarbeid mellom KNIF, Frelsesarmeen, Sparebanken Sør og Frivillighet Norge.

Fire mennesker står på en scene og har en debatt. Debatten ledes av en femte person.
Fra venstre: Dag-Inge Ulstein (KrF), Tage Pettersen (H), Kathy Lie (SV), Åse Kristin Ask Bakke og Stian Slotterøy Johnsen (Frivillighet Norge). Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

– Frivilligheten har påtatt seg fler og fler oppgaver og da kan vi politikerne lene oss litt tilbake og tenke at dette tar de frivillige seg av og det er litt farlig, sa Tage Pettersen fra Høyre.

– Frivilligheten er folkets redskap og ikke politikernes. De skal jobbe for det de selv tror på og ikke på oppdrag fra en kommune. Vi er nødt til å stille opp med de rammebetingelsene som er nødvendig, fortsatte Kathy Lie fra SV.

Det er vanskelig å snakke om rammebetingelser uten å komme inn på momskompensasjon, og det gjalt også i denne debatten.

Åse Kristin Ask Bakke fra AP kom med følgende lovnad: – Når vi styrer skal dere være trygg på at det er full momskompensasjon. Det er vel og bra, men hun ble også utfordret av opposisjonen på regelstyringen. – Det blir dyrere uten regelstyring av momskompensasjonen fordi det blir mindre forutsigbart for organisasjonene runget det fra Dag Inge Ulstein i KrF – Slipp frivilligheten fri og ha tillit til at de kan vite hva midlene bør gå til og gi flerårige tilskuddsmidler.

Du kan se hele arrangementet i opptaket under.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring