Hopp til hovedinnholdet

De færreste engasjerer seg for å fylle ut skjema

De færreste engasjerer seg i en frivillig organisasjon for å fylle ut skjema, samle på regnskapsbilag eller skrive rapporter til myndighetene. For å øke deltakelsen i frivillig sektor, er forenkling derfor et viktig virkemiddel.

Regjeringen lanserte i Frivillighetsmeldingen en forenklingsreform for frivilligheten. Men hvordan er status i frivilligheten og hva har skjedd i praksis siden Stortinget behandlet meldingen våren 2019?

Frivillighet Norge mener:

Forenkling avgjørende for å fremme deltakelsen

Myndighetene må prioritere forenklingsarbeidet i frivilligheten høyere. Det skal være lett å starte og drive en frivillig organisasjon. Forenkling av disse prosessene er avgjørende for å fremme deltakelsen i frivilligheten. Det må være et mål for forenklingsarbeidet at informasjon til myndighetene bare skal rapporteres én gang og at det skal være like lett å rapportere om bruk av offentlige midler som å levere selvangivelse.

Les mer