Hopp til hovedinnholdet

Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

I rapporten Finansiering av frivillighet, utgitt av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i 2020, undersøkes frivillig sektors rammevilkår. Rapporten ser på ulike inntektstyper og sammenlikner inntektene fra 2013 og 2019. Andelen gaver og innsamlinger utgjør for frivillige organisasjoners inntekter (sentralledd) er samlet stabilt på sju prosent, men det er store forskjeller mellom ulike typer organisasjoner. På lokalt nivå øker inntekter fra gaver fra fire til sju prosent i perioden.

I Sundvoldenerklæringen lovet regjeringen å styrke skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. I statsbudsjettet for 2016 ble Frivillighet Norges mål om 25 000 kroner som beløpsgrense for privatpersoner innfridd. Den positive utviklingen fortsatte også i statsbudsjettet for 2017, hvor beløpsgrensen for skattefradrag ble økt til 30 000 kroner. I 2018 ble fradraget økt til 40 000, og fra 2019 er maksimalt fradrag på 50 000 kroner. 

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra privatpersoner

Det er grunn til å anta at inntektene fra gaver og innsamlinger har gått ned i 2020

Mange har innsamlinger i forbindelse med arrangement som har måttet avlyses. I krisepakkene for frivilligheten har det ikke vært mulig å søke om kompensasjon for uteblitte pengegaver. Frivillighet Norge gjennomfører hvert år en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene der vi spør om erfaringer knyttet til skattefradrag for gaver. I tillegg henter vi informasjon fra Skatteetaten og SSB, grafen under er hentet fra SSB (kode: 05748) Grafen viser utviklingen i antall privatpersoner som har gitt gaver og gjennomsnittlig fradrag. Man ser at antall givere gikk noe ned fra 2018 til 2019, mens gjennomsnittlig fradrag gikk noe opp.

Frivillighet Norge mener:

Vi vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge mener det bør innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kroner, og at regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy.

Les mer