Hopp til hovedinnholdet

2022 i korthet

Januar:

 • Prosjektleder i Frivillighetens år 2022 Birgitte Brekke holdt innlegg på Rogaland Fylkeskommunes digitale oppstartssamling for Frivillighetens år, for kommuner og frivillige organisasjoner i januar: Rogaland 12.1.22
 • Den 20. januar 2022 inviterte Frivillighetens År 2022, Norges Skiforbund, Unge funksjonshemmede, Fagforbundet og Scandic til et digitalt næringslivsseminar om inkludering og mangfold i arbeidsliv og fritid under World Para Snowsports 2022.
 • Den 21. og 22. januar deltok vi på frivillighets- og inkluderingskonferanse i Trøndelag med blant andre Trude Drevland og Tore O. Sandvik. Veteran Midt-Norge mottok Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris 2021 for sitt arbeid under pandemien.
 • Den 20. og 21. februar fikk 22 ledere fra rumenske frivillige organisasjoner lære om norsk arbeid for likestilling i en workshop arrangert av Civil Society Development Foundation i Romania og Frivillighet Norge. Grete Herlofson fra Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) ga en historisk gjennomgang av hvordan NKS har bidratt til å bygge det norske velferdssamfunnet gjennom å jobbe for kvinnehelse og hvordan det også i dag er store utfordringer som de tar tak i, blant annet kjønnsbasert vold, anoreksi og økt kroppsfokus og koronapandemien. Ivana Suboticki fra NTNU fulgte opp med en faglig innføring i arbeidet med likestilling og hvorfor det er viktig.

Februar:

Mars:

 • Den 8. mars holdt vi innlegg om Frivillighetens år 2022 og spesielt om kvinnebevegelsens betydning på intern markering av for alle ansatte i Viken Fylkeskommune.
 • Den 13. - 27. mars markerte EM i Luftvåpen Frivillighetens år 2022.
 • Den 25. mars arrangerte Frivillighet Norge et digitalt møte om hvordan frivillige organisasjoner best kan bidra til å løse alle utfordringene som følge av krigen i Ukraina. Det var blant annet innlegg fra Iryna Sabor i Den ukrainske foreningen i Norge, Eirik Christophersen i Flyktninghjelpen og Anders Thorheim i Norges Røde Kors.
 • Den 28. mars arrangerte Frivillighet Norge, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, KS og Folkehelseforeningen til Møteplass folkehelse på Gardermoen. Temaet for dagen var Hvordan kan frivillige organisasjoner forebygge ensomhet og hvilken rolle kan kommuner ta som tilrettelegger for dette? Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Helse- og omsorgsdepartementet åpnet møteplassen.
 • Den 28.-29. mars inviterte Frivillighet Norge kommuner som har etablert en frivillighetspolitikk til en felles konferanse. Her stilte vi spørsmålet - finnes det en gullstandard for lokal frivillighetspolitikk? Lillian Halvorsen fra Lørenskog kommune snakket om betydningen av møteplasser som utviklingsarena for dialog og samhandling.

April:

 • Den 20. og 21. april deltok vi på nyttårskonferansen til Møre og Romsdal fylkeskommune i Molde med frivillig sektor som et av temaene. Både prosjektleder for Frivillighetens år 2022, Birgitte Brekke, og politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Bjørn Lindstad, holdt innlegg på konferansen, og målet er at kommunene i fylket utvikler en egen frivillighetspolitikk. Programkomiteen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, KS, NAV og Ungdomspanelet. Konferansen samlet toppledere i offentlig sektor og politikere i Møre og Romsdal og arrangeres årlig – normalt i januar, men i år var den forskjøvet på grunn av smittevernrestriksjoner.
 • Telenor og Røde Kors lanserte 1. april antimobbeprogrammet Bruk Hue, som skal støtte frivilligheten og kulturlivet i arbeidet med å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til nettmobbing, nettvett og utenforskap. Frivillighet Norge deltok på lanseringen av verktøyet. Det gjorde også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Mai:

 • Den 10. mai markerte Verdens aktivitetsdag kick-off for #Sammepåtur i Drammen. Frivillighet Norge deltok. Det jorde også Kronprins Haakon. og
 • Den 21. mai deltok vi på åpningsarrangementet på Nordkapp for sykkelturen «Mer aktivitet, mer glede» fra Nordkapp til Arendalsuka, som var et signalarrangement i Frivillighetens år 2022. Dag-Otto Lauritzen var en av ambassadørene for turen.

Juni:

 • Den 1. juni møttes medlemmene i Frivillighet Norge til årsmøte. Her ble organisasjonsutviklingsstrategi vedtatt. Statsminister Jonas Gahr Støre hilste årsmøtet i Frivillighet Norge og takket frivilligheten for den viktigste innsatsen under koronapandemien og for arbeidet med å inkludere flyktninger. Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Gry Haugsbakken, tidligere kulturminister Trine Skei Grande og Sosan Mollestad fra Norges Bygdekvinnelag bidro også.
 • Den 14. juni undertegnet generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen og Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge, en avtale om mer samarbeid.
 • 24. juni deltok vi på arrangementet Håkon hacker Museet som var Randsfjordmuseenes markering av Frivillighetens år 2022.

Juli:

 • Juli måned - markeringer av Frivillighetens år: jeg holdt innlegg på kick off for de frivillige på Peer Gynt Spelet på Gålå 25.7.22. Jeg holdt tale på premieren for Stiklestadspelet 28.7.22 Jeg deltok i panelsamtale i Prestegårdshagen under Olavsfestdagene 30.7.2022

August:

 • 11. august 2022 ble Fritidserklæringen signert på nytt, med et stort knippe representanter fra frivilligheten og hele seks statsråder til stede. Frivillighet Norge har deltatt aktivt i arbeidet med Fritidserklæringen siden vi signerte første gang i 2016, og vi er glade for å signere sammen med dagens regjering og enda flere organisasjoner. Styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Øie var til stede og signerte på vegne av Frivillighet Norge.
 • Frivillighet Norge deltok på Arendalsuka den 15. august – 18. august med flere arrangementer og aktiviteter. Se hvor du fant oss, enten som arrangør eller delarrangør eller med innlegg:
  • Mandag 15. august holdt prosjektleder for Frivillighetens år 2022, Birgitte Brekke tale under åpningen av Arendalsuka 2022 på Kanalplassen. Samme dag inviterte KS og Frivillighet Norge til en debatt om sivilsamfunnet i krisetider. Frivillighetens år sitt signalarrangement «Sykkelturen 2022» ankom Arendal denne dagen og ble avsluttet med arrangement på Bærekraftscenen. På kvelden inviterte Frivillighet Norge og Norsk Tipping medlemsorganisasjoner og støttespillere av frivillig sektor til «Frivillighetsfesten».
  • Tirsdag 16. august deltok vi på lansering av Unge funksjonshemmedes inkluderingsmerke for en barrierefri fritid.
  • Onsdag 17. august inviterte Frivillighet Norge i samarbeid med Helsedirektoratet til Møteplass Folkehelse som stilte spørsmålet: Snakker vi for mye om folkehelse? Tema var også stortingsmeldingen om folkehelse. Samme dag arrangerte vi panelsamtale om økt mangfold i frivillige organisasjoner. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen deltok også i paneldebatt om Frivilligsentralens samfunnsrolle. Vi arrangerte også seminarer om hva det krever å få med flere folk i frivilligheten og behovet for flere egnede lokaler for frivilligheten denne dagen.
  • Torsdag 18. august deltok vi på Brønnøysundregistrene sin debatt om forenkling for frivillig sektor. Vi deltok denne dagen også på fremlegging Årets tillitsundersøkelse. Vi arrangerte i samarbeid med JM Norway og deres prosjekt "Taktskifte - maktskifte i det unge kulturlivet" Kræsjkurs i normkreativitet for frivillige organisasjoner. Denne dagen arrangerte vi også en samtale om Norges ansvar for, og rolle i, det europeiske sivilsamfunnet, i samarbeid med blant annet Amnesty International, Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation og Raftostiftelsen, og KNIF, Frivillighet Norge og Sparebanken Sør inviterte til debatt rammebetingelser for frivilligheten.
 • Den 24. - 26. august inviterte vi til samling i Alta for Nettverk for unges fritid og medvirkning. Som en oppfølging av Fritidserklæringen er Frivillighet Norge arrangør av dette nettverket siden 2018. Sammen med KS og Bufdir har Frivillighet Norge arrangert 3 samlinger i 2022 for kommuner for økt deltakelse for barn og unge.

September:

 • 1. september markerte bibliotekene Bibliotekdagen som i 2022 var viet Frivillighetens år. Frivillighetens museum ble vist fram på over 100 museer.

Oktober:

 • Den 20. oktober markerte DNT Thomas Heftyes 200 års jubileum. Dette var del av markeringen av Frivillighetens år 2022 og vi deltok på arrangementet.
 • 27. oktober inviterte vi ledere i minoritetsorganisasjoner til middag og samvær på Melahuset i Oslo, i anledningen Frivillighetens år. 27 deltakere fra 17 ulike organisasjoner fikk med seg tale fra styreleder i Frivillighet Norge, informasjon om høydepunktene i Frivillighetens år og videostafett om frivillighetens betydning.
 • Den 27. oktober inviterte Partnerskap mot mobbing (PMM) til Faglig forum. Denne gangen hadde Frivillighet Norge hovedansvaret for det faglige innholdet, og løftet fram viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer for å motvirke mobbing og utenforskap. Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organisasjoner, Regjeringen og Sametinget, som sammen jobber for at alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing.

November:

 • IMDi inviterte til 3 regionale integreringskonferanser i november, i Trondheim, Bodø og Kristiansand. Målet var å legge til rette for nettverksbygging og tettere samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune og sivilsamfunn. Frivillighet Norge ledet panelsamtaler om deltakelse i frivillige organisasjoner på alle konferansene.
 • Den 9. november arrangerte Frivillighet Norge Inkludering på topp på Litteraturhuset i Oslo med tema språk, representasjon og kommunikasjon. Vi startet med speeddate for å knytte kontakt mellom deltakerne. Konferansier for dagen Selma Benmalek ledet oss igjennom programmet.
 • Den 9. november avholdt Vålerenga Samfunn i samarbeid med Oslo Idrettskrets, Frivillighet Norge, NFF Oslo og Oslo kommune (OXLO) en frivillighetskonferanse i forbindelse med Frivillighetens år 2022. Der var temaet inkludering av grupper som vanligvis faller utenfor. Målet var å komme sammen for å finne løsninger på problemene som holder folk utenfor deltagelse i fritidsaktiviteter.
 • Den 16. november inviterte Slottet til Gjestebud på Skaugum for å feire frivilligheten. 62 frivillige fra hele Norge var invitert, blant annet de seks finalistene til den nasjonale Frivillighetsprisen 2022. De var samlet for å feire frivilligheten og hedre innsatsen til de mange frivillige i landet. HKH Kronprins Haakon og HKH Kronprinsesse Mette-Marit deltok begge på markeringen. HKH Kronprins Haakon var høy beskytter for Frivillighetens år 2022.
 • Den 17. november samlet Frivillighet Norge og Posten Norge finalistene til Frivillighetsprisen 2022 på Posthuset i Oslo for å lansere Frivillighets-frimerket. I forbindelse med Frivillighetens år 2022 ønsket Posten å trekke fram de frivillige som hver eneste dag sørger for å holde aktiviteten i Norge i gang, i form av en hyllest gjennom et eget frimerke. På frimerket ser vi hender som holder bokstaver i ulike farger som til sammen former ordet frivillighet. Motivet symboliserer deltakelse, mangfold samt viktigheten og nytten av å løfte sammen. Opplaget på frimerket er på litt over 2 millioner.

Desember:

 • Under markeringen av Frivillighetens dag på Sentralen 5. desember ble tilskudd.no offisielt åpnet av Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har samarbeidet om nettsiden, som har som mål å gjøre tilskuddsområdet for frivillig sektor mer oversiktlig. Her finner du oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Publikum i salen fikk både en videodemonstrasjon av løsningen, og muligheten til å teste den ut ved hjelp av ansatte i DFØ i pausen.
 • H.K.H. Kronprins Haakon åpnet arrangementet da de nasjonale frivillighetsprisene ble delt ut på Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo. Her deltok også Stortingspresident Masud Gharahkhani, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Den nasjonale frivillighetsprisen ble delt ut til Hasnain Asghar, som i en alder av 19 år allerede har blitt et forbilde i lokalsamfunnet på Stovner i Oslo. Asghar bidrar mye som frivillig i bydel Stovner og har gjort det i fire år. Han har blant vært med i Lif Laga, et prosjekt der ungdom planter trær, høster epler, beskjærer epletrær og produserer eplemost. I tillegg til den nasjonale frivillighetsprisen, ble Prisen Årets nykommer i frivilligheten delt ut til Hunter Bjerkeli (20), som i juni 2022 startet opp møteplassen Skeiv Kafe i Flekkefjord i samarbeid med Flekkefjord Frivilligsentral. Vinner av Helseprisen ble prosjektet Tegnspråklig vernepleieutdanning og Norges Døveforbund for deres innsats med å senke arbeidsledigheten blant døve som i dag estimeres å være rundt 50 prosent. Årets frivillighetskommune ble Sømna kommune.
 • 8. desember delte Frivillighetens år ut prisen Fri, Villig og Heit til Bø blad som har skrevet om Frivillighetens år i alle papirutgaver i 2022.