Hopp til hovedinnholdet

Høringsuttalelser

Innspill til regjeringen sendt 2021:

 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet

Innspill til Stortingets behandling høsten 2022:

 • Familie- og kulturkomiteen
 • Utdannings- og forskningskomiteen
 • Helse- og omsorgskomiteen

Andre høringsuttalelser

 • Høringsuttalelse til Temastrategi for frivillighet 2022-2025 for Viken fylkeskommune (januar)
 • Høringssvar fra Frivillighet Norge til Ny plan for frivillighet i Bergen kommune 2022-2025 (februar)
 • Høring: Forlengelse av reglene om koronasertifikat (Helse- og omsorgsdepartementet, mars)
 • Innspill til Generalistkommuneutvalget (på møte i april)
 • Høringsuttalelse: Til Riksantikvarens strategi for samarbeid med frivillig sektor (juni)
 • Innspill til Totalberedskapskommisjonen (Totalberedskapskommisjonen, juli)
 • Høringssvar til NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandeminen del 2 (Justis- og beredskapsdepartementet, august)
 • Innspill til Stortingsmelding om helseberedskap (Helse- og omsorgsdepartementet, oktober)
 • Høringsuttalelse til regional plan kultur, idrett og frivilligheit 2023 – 2035 (Vestland fylkeskommune, november)
 • Innspill til Koronautvalget (november)
 • Innspill til Av-kommersialiseringsutvalget (november)
 • Innspill til tiltak mot rasisme og diskriminering (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, desember)
 • Høringsnotat til Prop. 14 L (2022-2023) Endringer i arbeidsmiljøloven m.v. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern) (Stortingets Arbeids- og sosialkomitè, desember)
 • Frivillighet Norges innspill til ny folkehelsestrategi i Oslo kommune (desember)
 • Høringssvar: Forslag til ny forskrift om pengespill (Kultur- og likestillingsdepartementet, juli)