Hopp til hovedinnholdet

Styret

Styret har i perioden juni 2022 til juni 2023 bestått av:

  • Styreleder: Kjell Erik Ullmann Øie, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
  • Nestleder: Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge
  • Medlem: Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund
  • Medlem: Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo
  • Medlem: Erik Unaas, Norges Idrettsforbund
  • Medlem: Thor Inge Sveinsvoll, Norges Røde kors
  • Medlem: Rhiannon Hovden Edwards, Norsk musikkråd
  • Varamedlem: Yasir Ahmed, Likestilling, Inkludering og Nettverk
  • Varamedlem: Leif-Ove Hansen, HivNorge
  • Varamedlem: Martine Tønnessen, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Styret har i 2022 hatt 7 møter og behandlet 80 saker.