Hopp til hovedinnholdet

Økt kompetanse for økt deltakelse

I 2022 startet Frivillighet Norge arbeidet med en veileder for økt deltakelse. Veilederen skal øke kompetanse og kjennskap til gode rekrutteringsmetoder for organisasjoner, lag og foreninger, så vel som for kommuner og andre støttespillere og tilretteleggere for frivilligheten. Veilederen blir et viktig verktøy og ressurs for rekruttering og legger vekt på økt inkludering og mangfold i frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norges undersøkelser blant lag og foreninger i Norge viser at kun halvparten vet om kommunen deres har en kontaktperson for frivilligheten. Kun 18 prosent svarer at kommunen viser til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner ut mot befolkningen.

Økt deltakelse i frivillige organisasjoner kan gi mange positive effekter, som å øke lokalt engasjement og tilhørighet, styrke beredskapen, styrke sosiale felleskap og forebygge ensomhet. Prosjektet Økt deltakelse viser hvordan gode verktøy og løsninger og samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner kan bidra til mer rekruttering inn i frivilligheten.