Hopp til hovedinnholdet

Bred deltakelse – hvordan få flere med?

Frivillighet Norge jobber aktivt for at frivilligheten skal nå ut til flere folk, som medlemmer, frivillige, deltakere og/eller givere. Vi har også egne prosjekter og tjenester som skal bidra til å rekruttere nye grupper inn i frivilligheten.

Vi driver Frivillig.no, som er en oppslagstavle for frivillige oppdrag som ble lansert i desember 2015. Nettstedet kobler foreninger og lag med nye frivillige. Frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut frivillige oppdrag, og folk kan finne noe de har lyst til å bidra til.

Frivillighet Norge driver også Ungfritid.no, som er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 26 år. Ungfritid.no er en løsning for hele landet som er gratis å bruke, både for organisasjonene som skal registrere tilbudene sine og for barn og unge som vil finne noe å gjøre på fritida.

Frivillighet Norge driver et inkluderingsprosjekt og har lansert Mangfoldsplakaten. Den er et verktøy for å motivere flere organisasjoner til å rekruttere bredere og være bevisste på barrierer for deltakelse.

Frivillighet Norge har signert på en fornyet Fritidserklæring sammen med regjeringen, KS, og andre frivillige organisasjoner. Partene forplikter seg med dette til å jobbe for at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter sammen med andre.