Hopp til hovedinnholdet

Deltakelse i fritidsaktiviteter etter koronapandemien

Pandemien har hatt stor innvirkning på barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Frivillighetsbarometeret fra våren 2022 viser at i løpet av pandemien har noen sluttet med én eller flere organiserte fritidsaktiviteter i 25 prosent av husstandene. Nesten halvparten av de som sluttet, hadde heller ikke funnet tilbake per mai 2022.

Frivilligheten er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge, og Frivillighet Norges arbeid for økt deltakelse i de frivillige organisasjonene omfatter nå også deltakelse i disse aktivitetene. Behovet for å synligjøre bredden og mangfoldet i fritidsaktiviteter er stor, både for organisasjonene som tilbyr dem og for de som leter etter noe som passer for deres barn og unge.

Prosjektet Ungfritid.no har fått støtte og forutsigbarhet i tre år fra Bufdir (Barne- ungdoms og familiedirektoratet), og med midler til markedsføring øker kjennskapen. I løpet av 2022 har besøkstallene på Ungfritid.no doblet seg fra året før. Mange utrykker glede og nytte over å kunne finne fritidstilbudet for barn og unge samlet på ett sted. For å bryte ned den økonomiske barrieren for deltakelse, har Frivillighet Norge også laget en egen side med oversikt over støtteordninger.