Hopp til hovedinnholdet

Rekruttering og inkludering av nye frivillige

Med prosjektet Økt deltakelse jobber Frivillighet Norge for at rekrutteringsprosesser skal bli enklere og bedre for organisasjonene. Med Frivillig.no har vi utviklet økt kompetanse om rekrutteringsmetoder og gode verktøy for å synligjøre lag og foreninger i hele landet. Kjennskapen til og interessen for Frivillig.no er høy i befolkningen, og selv med begrensede midler til markedsføring de siste årene, er besøkstallene i 2022 oppe på samme nivå som før pandemien, på rundt 400 000 besøkende per år.