Hopp til hovedinnholdet

Forbedre og samordne tilskuddsforvaltningen

En bedre og mer samordnet tilskuddsforvaltning vil spare både organisasjoner og forvaltning for arbeid, og er et prioritert krav for Frivillighet Norge. I 2022 lanserte regjeringen Tilskudd.no som er et viktig tiltak for å nå målet:

Tilskudd.no

  • Tilskudd.no ble offisielt åpnet av Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på Frivillighet Norges markering av Frivillighetens dag den 5. desember 2022. Siden er et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
  • Nettsiden gir frivillige organisasjoner en informasjon om hvilke statlige tilskudd frivillige organisasjoner kan søke på, og gir politikere, medier og offentligheten en oversikt over hvem som har mottatt tilskuddene nå og tidligere.
  • Frivillighet Norge mener Tilskudd.no bør utvikles og utvides. Frivilligheten må være sterkt deltagende i denne prosessen.

Forenkling av etablering og drift av organisasjoner

Det skal være enkelt å starte og drive frivillige organisasjoner i Norge. Da senker vi terskelen for deltagelse i sivilsamfunnet og får flere med. I 2022 har dette vært viktige tiltak for å nå målet: Videreføring av funn fra StimuLab – Starte og drive en frivillig organisasjon

  • I 2021 deltok Frivillighet Norge i prosjektet StimuLab, som definerte et sett «byggesteiner» som kan bidra til mer sammenhengende og koordinerte digitaliseringsløsninger for frivilligheten.
  • Ett mål i StimuLab var at frivilligheten i 2032 bare trenger å registrere data én gang og bare har én samlet søknadsportal for offentlige midler.
  • Som følge av StimuLab, ble Livshendelsesgruppa etablert i 2022. I 2023 søker gruppa Medfinansieringsordningen om midler til å arbeide videre med en løsning for deling av data mellom tilskuddsforvaltere med utgangspunkt i Frivillighetsregisteret.

Sikre frivilligheten en plass rundt bordet

Mange offentlige prosesser og prosjekter handler om forenkling og avbyråkratisering. Frivillighet Norge prioriterer tid og ressurser på å delta i og å følge med på flere av disse. I 2022 var følgende tiltak viktige for å nå dette målet:

Livshendelsesgruppa

Digitaliseringsstrategien “Én digital offentlig sektor” (2019 –2025) trekker frem syv livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester. Som en følge av funnene fra StimuLab-prosjektet, ble det etablert en arbeidsgruppe som jobber med bedre samordning og oppfølging av livshendelsen “Starte og drive en frivillig organisasjon”. I gruppen sitter representanter fra blant annet Kultur- og likestillingsdepartementet, Brønnøysundregistrene, Fundraising Norge og Frivillighet Norge.