Hopp til hovedinnholdet

Øke bruken av Frivillighetsregisteret

Frivillighet Norge mener Frivillighetsregisteret skal forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter. I 2022 har følgende tiltak vært viktig for å nå dette målet:

Arbeidsgruppen for videreutvikling av Frivillighetsregisteret Frivillighet Norge har deltatt i arbeidsgruppen for videreutvikling av Frivillighetsregisteret siden 2019, og i april 2022 leverte gruppen sin avsluttende rapport. Rapporten konkluderte med at lovteksten for registreringsrett i Frivillighetsregistret må revideres, og har noen tydelige anbefalinger til denne revideringen.  Prinsippet om «kun en gang» er sentralt, og gjenbruk av informasjon fra ulike registre løftes frem som viktig. Regjeringen har varslet at arbeidet med å revidere Frivillighetsregisterloven skal starte i løpet av våren 2023.