Hopp til hovedinnholdet

Generalsekretæren har ordet: 2022 - Året trenden snudde

Mann med t-skjorte med Frivillighetens år
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge. Foto: Frivillighet Norge

Frivillige organisasjoner bidro til å få samfunnet gjennom Covid-19-pandemien. Men de strenge smittevernrestriksjonene rammet frivilligheten hardt og førte til redusert deltakelse og rekruttering. Ettervirkningene av dette kommer til å vare, og noen deler av frivilligheten er svekket ekstra mye. Den store nedgangen i deltakelsen i barn og unges fritidsaktiviteter bekymrer meg spesielt.

Men Frivillighetens år 2022 bydde også på mye positivt. Et av hovedmålene for markeringsåret var økt deltakelse, og målet ble nådd – deltakelsen økte! Andelen som gjorde frivillig arbeid økte, mange av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner har rapportert om medlemsvekst og ifølge Fundraising Norge økte frivillighetens inntekter fra juleinnsamlinger. Med andre ord snudde den negative koronatrenden og frivilligheten opplevde igjen vekst i Frivillighetens år. Det jeg veldig glad for!

Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar påvirker frivilligheten både direkte og indirekte. I Ukraina og nabolandene dekker sivilsamfunnet humanitære behov, sørger for at flyktninger blir tatt imot med omsorg og respekt og dokumenterer menneskerettighetsbrudd. Det var derfor helt på sin plass at Fredsprisen i 2022 gikk til representanter for sivilsamfunnet i både Ukraina, Belarus og Russland. Oleksandra Romantsova, leder for Centre for Civil Liberties, rørte mange med sin tale på Frivillighetens dag direkte fra Kyiv.

«Andelen som gjorde frivillig arbeid økte, mange av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner rapporterer om medlemsvekst og frivillighetens inntekter fra juleinnsamlinger økte. Den negative koronatrenden snudde i Frivillighetens år!»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær, Frivillighet Norge

Her hjemme har engasjementet vært stort. Folk vil hjelpe og støtte både folket i Ukraina og de som har kommet til Norge. Den beste måten å hjelpe på er gjennom de frivillige organisasjonene. Krigen vil en gang få sin slutt, og det er avgjørende at sivilsamfunnet blir tatt med i gjenoppbygningen av Ukraina. Det vil gi gjenoppbygningen legitimitet blant folk og bidra til åpenhet, medbestemmelse og transparens som er forutsetninger for et robust demokrati.

Pandemien og krigen har skapt ringvirkninger i form av kraftig inflasjon, som også merkes av frivilligheten. Spesielt de høye energikostnadene gjorde at kostnadene for organisasjoner som har aktiviteter i egne bygg og anlegg skjøt i været. For de fleste er dessverre den eneste muligheten for å dekke inn dette å øke kontingenter og deltakeravgifter. Heldigvis var myndighetene raskt ute med en strømstøtteordning som dekker deler av de økte prisene, men ikke alt.

Inflasjonen rammer også husholdningene, og jeg frykter at mange, og spesielt de med dårligst råd, vil prioritere bort å delta i frivilligheten. Vi må jobbe for å holde kostnadene nede og sørge for at det fins ordninger som dekker kostnadene for de som ikke klarer det selv. Det krever et tettere samarbeid mellom organisasjonene og myndighetene. I 2022 ble Fritidserklæringen fornyet og Frivillighet Norge er med på laget som jobber for at alle barn og unge skal kunne delta i minst en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

2022 har vært et år med kontraster. Frivillighetens år har vært markert over hele landet, av tusenvis av organisasjoner i de aller fleste kommuner. Med over 6700 treff i vår medieovervåkning på «Frivillighetens år» - de fleste i lokalaviser - våger jeg å påstå at den lokale frivilligheten aldri har vært mer synlig. Samtidig preges vi av ettervirkningene av pandemien og blir utfordret av krig og kriser internasjonalt.

Den sterke frivilligheten i Norge gjør oss godt rustet til å takle både lokale og globale kriser. Derfor trenger vi fortsatt å få flere med i frivilligheten, som medlemmer, frivillige, deltakere og givere. Frivillighet Norge skal bidra til dette, og jeg håper både frivilligheten, det offentlige og næringslivet vil være med på et felles krafttak for å øke deltakelsen i frivilligheten. Vi må sørge for at den positive trenden som startet i Frivillighetens år fortsetter. Så kan det bli slik H.K.H Kronprins Haakon sa på Frivillighetens dag i 2022: «Hvert år blir Frivillighetens år».