Hopp til hovedinnholdet

Andre tall på deltakelse

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har også undersøkt deltakelsen, blant annet i samarbeid med Frivillighet Norge. De finner at 53 prosent av befolkningen har gjort frivillig arbeid siste året. Forskjellen her skyldes blant annet ulik spørsmålsstilling.

ISF finner også at andelen kjernefrivillige (de som bidrar med mer enn 10 timer frivillig arbeid i måneden) har vært stabil siden korona, og at deltakelsen blant kortidsfrivillige er på vei opp igjen etter en nedgang.