Hopp til hovedinnholdet

Deltakelse i frivilligheten i Norge i 2022

Hvert år gjennomfører Frivillighet Norge en befolkningsundersøkelse i samarbeid med Kantar, Frivillighetsbarometeret. I 2022 viser barometeret at 58 prosent har gjort frivillig arbeid det siste året. Det er en oppgang fra året før, men vi er fortsatt ikke tilbake på nivået fra før pandemien.

graf som viser deltakelse
Hvor ofte de siste 12 månedene har du gjort frivillig arbeid?
graf som viser deltakelse
Deltakelsen i frivillig arbeid øker fra 2021, men den er fremdeles ikke på nivå med aktiviteten før koronapandemien.
graf som viser økning
Det er en sterkest økning blant menn og aldersgruppen 30-44 år og 60+. Veksten er svakest blant de yngste.

28 prosent er forsøkt rekruttert til å gjøre frivillig arbeid det siste året, det er en oppgang fra 20 prosent i 2021. Samtidig har organisasjonene stort potensial for å få med flere ved å invitere med noen de ikke kjenner fra før. Blant de som blir spurt om å delta, er det kun 10 prosent som ikke er frivillige fra før. Over halvparten av de som ikke gjør frivillig arbeid i dag, kunne tenke seg å engasjere seg for noe de er opptatt av.

Tilliten til at pengegaver blir brukt til formålet, øker noe. Det er likevel noen som er bekymret for at for mye av pengene går til administrasjonskostnader. Samtidig oppgir få at de er negative til at organisasjonene bruker penger på kontorutstyr, regnskap, medlemsregister og liknende.