Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetens år 2022 bidro til medlemsvekst i frivillige organisasjoner

Koronapandemien har bremset opp frivillig sektors omfang av aktiviteter og rekruttering. Derfor kom det nasjonale markeringsåret Frivillighetens år 2022 på et veldig riktig og viktig tidspunkt. Ett av hovedformålene med året var nettopp å øke deltakelsen og synliggjøre frivillig sektor og frivillig innsats overfor hele befolkningen.

I snitt rapporterer de organisasjonene i Frivillighet Norge som har enkeltpersoner som medlemmer, om en gledelig økning på 12 prosent i medlemstallene fra 2021 til 2022. Når vi sammenlikner medlemstallene i 2022 med 2020, er den gjennomsnittlige økningen på 14 prosent. Det er store variasjoner mellom ulike kategorier organisasjoner: små organisasjoner opplever i snitt vesentlig større medlemsvekst. De tre organisasjonene som opplyser om størst medlemsvekst, er organisasjoner innen kategoriene utdanning og forskning, rekreasjon og sosiale forhold og tro og livssyn.

Frivillighet Norge mener:

Frivillighetsbarometeret 2022 viser at andelen av befolkningen som deltar med frivillig innsats, har falt betydelig siden 2019. Tross en økning i fjor (58%), er det fortsatt et stykke igjen før vi er på nivå med deltakelsen før koronapandemien (66%). Nå trengs et krafttak for å rekruttere folk tilbake til frivilligheten og fortsette å bygge på de gode resultatene som ble skapt av Frivillighetens år 2022.