Hopp til hovedinnholdet

Momskompensasjon for 2022

Frivillighet Norges hovedkrav er full og regelstyrt momskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Etter regjeringsskiftet økte tilleggsproposisjonen fra regjeringen Støre momskompensasjonen til frivillige organisasjoner til 1,9 milliarder. Målet var full momskompensasjon. Frivillighet Norge la da til grunn at potten ville øke dersom søknadstallene viste et høyere behov.

Høsten 2022 økte regjeringen potten med 154 millioner kroner gjennom en såkalt saldering av statsbudsjettet og sikret da full kompensasjon.

Frivillighet Norge mener:

At frivillige organisasjoner skal ha rett på full momskompensasjon. Da må ordningen regelstyres.

Høsten 2022 engasjerte Kultur- og likestillingsdepartementet revisjonsselskapet EY til en ekstern gjennomgang av momskompensasjonsordningen. De fikk i oppdrag å vurdere følgende:

  • Kan ordningen forenkles ytterligere?​
  • Kan ordningen bli enda mer treffsikker for å fremme frivillig aktivitet?​
  • Vurdere fremtidig utvikling av ordningen.

Etter å ha forhørt seg med medlemsorganisasjonene, hadde Frivillighet Norge et eget møte med EY og formidlet innspill til forbedringer av ordningen. Rapporten er ferdig, men foreløpig ikke offentliggjort. Den skal ifølge Kultur- og likestillingsdepartementet offentliggjøres snart.