Hopp til hovedinnholdet

Momskompensasjon for 2023

Regjeringen foreslo og fikk flertall for 2,025 milliarder kroner til momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2023. Kultur- og likestillingsminister Trettebergsstuen mente dette skulle gi full kompensasjon.  Frivillighet Norge er ikke enig, og ber om at posten øker til 2,2 milliarder. Da denne ikke ble økt i statsbudsjettet for 2023, vil Frivillighet Norge følge opp i revidert nasjonalbudsjett.

Frivillighet Norge mener:

Det skal være full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner.